Kõik uudised

LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar Eestis

DSC_0507

17. aprillil 2019 toimus Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“. Lisaks LIFE Viva Grass projekti tulemuste tutvustamisele anti seminaril ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku […]

LIFE Viva Grass projekti rahvusvaheline lõpukonverents

20190228_123814

27.-28. veebruaril 2018 toimus Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit, mis töötati projektis välja, et visualiseerida ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi ning luua abivahend ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks otsustusprotsessides ja maakasutuse planeerimisel kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus. Vahetati ka infot käimasolevate siseriiklike ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja […]

Projekti eksperdid osalevad Balti Esri kasutajate konverentsil

Baltic ESRI

17.-18. oktoobril 2018 osalevad LIFE Viva Grass projekti eksperdid Dana Prižavoite (BEF Läti) ja Ivo Vinogradovs (Läti Ülikool) Balti Esri kasutajate konverentsil, Riias, Lätis. See on Balti riikide esimene ühine GIS kogukonna konverents, kus jagatakse ja saadakse kogemusi ning teadmisi koos spetsialistide ja sektori liidritega. 18. oktoobril peab Ivo Vinogradovs sessioonil “Kasutaja ja haridus” loengu “VIVAGRASS – […]

Planeerijate koolitus ja külastuspäev Saaremaal 19. septembril 2018

IMG_2874

19. septembril toimus Saaremaal Nasva Klubis rohevõrgustiku planeerimise koolitus, mille järel külastati LIFE projektis „Elu alvaritele“ taastatud loopealseid Vätta poolsaarel. Koolitust viis läbi Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist ja see hõlmas järgmisi teemasid: Rohevõrgustiku kavandamine üldplaneeringuga Ökosüsteemiteenustega arvestamine rohevõrgustiku planeerimisel Rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamine LIFE Viva Grass projektis Saaremaa rohevõrgustiku planeeringulahenduste stsenaariumid rohumaade näitel Viva Grass ekspertsüsteem […]

Projekti sessioon ESP Euroopa konverentsil 2018

weblogo

ESP Euroopa konverents on osa kaks korda aastas üle maailma toimuvatest ESP (Ecosystem Services Partnership) regionaalsetest konverentsidest, kuhu on oodatud kõik ökosüsteemiteenustest huvitunud, aga eelkõige keskendutakse teadus-poliitika-praktika seostele ja rakendamisele Euroopas. Konverentsi toimumiskoht: San Sebastián, Hispaania; 15.-19. oktoober 2018; teema: Ökosüsteemiteenused muutuvas maailmas: liikudes teooriast praktikasse. 17. oktoobril 2018 viib LIFE Viva Grass projekt läbi […]

LIFE Viva Grass ümarlaud Tallinnas, 13.09.2018

IMG_2853

13. septembril 2018 toimus Tallinnas järjekordne LIFE Viva Grass projekti ümarlaud, kus said kokku ökosüsteemiteenuste, planeerimise ja/või rohumaadega tegelevad inimesed erinevatest asutustest ning organisatsioonidest, sh Keskkonnaministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Statistikaametist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Põllumajandusuuringute Keskusest, Eesti Maaülikoolist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest, Eestimaa Looduse Fondist ja Balti Keskkonnafoorumist. Koosoleku eesmärk oli tutvustada LIFE Viva Grass projekti hetkeseisu ja tulemusi (eelkõige projektis […]

Kurese hämmastas külastajaid oma rikkaliku looduse ja kultuuripärandiga

_VM46343

Pühapäeval, 3. juunil toimus Kurese loodushoiutalus ja selle ümbruses 3. LIFE Viva Grass projekti külastuspäev. Loodus- ja kultuuriretk sai teoks koostöös Looduse Omnibussiga, mis tõi Tallinnast Kuresele umbes 50 huvilist. Kurese loodushoiutalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel tutvuti Kurese sumbkülamaastikuga, kus tänaseks on säilinud hoonete kivivaremed, kaevud, keldrid, põlised teed, kalmed, linnusevallid, põlispõllud, pühapaigad ja kiviaedadega […]

Proovi VIVAGRASS planeerimisvahendit!

„Vivagrass Bio Energy“

LIFE Viva Grass projekti meeskond on välja töötanud integreeritud planeerimisvahendi, mis võimaldab näha ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta erinevaid rohumaade pakutavaid hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on Balti riikides suhteliselt uus – LIFE Viva Grass projektis hinnati esmakordselt rohumaade ökosüsteemiteenuseid. Planeerimisvahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic […]

Koosolekud Läänemaal ja Saaremaa vallas rohevõrgustiku planeerimisest

img_1890

4. ja 5. aprillil 2018 toimusid järjekordsed koosolekud LIFE Viva Grass projekti pilootaladel Läänemaal ja Saaremaa vallas. Kosolekute eesmärk oli anda ülevaade LIFE Viva Grass projekti hetkeseisust, saada tagasisidet VIVAGRASS töövahendi ja selle rohevõrgustiku otsustussüsteemi kohta ning tutvustada Keskkonnaagentuuri tellimusel valminud juhendit rohevõrgustiku planeerimiseks üldplaneeringutes, millesse ka LIFE Viva Grass projekt andis oma panuse. Koosolekute […]

REGISTREERUMINE ON AVATUD: Rahvusvaheline seminar ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni integreerimisest ruumilisse planeerimisse

BeFunky Collage_1

Jätkates projektis väljakujunenud tava korraldada kevaditi huvitavaid ja asjatundjate seas hinnatud rahvusvahelisi üritusi, kutsub LIFE Viva Grass projekt seminarile “Ökosüsteemiteenuste integreerimine ruumilisse planeerimisse – jätkusuutlikuks maakasutuseks rohumaadel ja mujal”, mis toimub Siguldas, Lätis, 16.-18. mail 2018. Seekord on tähelepanu ja arutelud suunatud järgmistele teemadele: ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutamine planeeringulahenduste väljatöötamisel; olemasolevate planeerimissüsteemide võimalused ja piirangud ökosüsteemiteenuste […]

Eesti riikliku mesindusprogrammi koordinaatori teekond Saaremaale

pilt 14

Mesinduskoda on väikeettevõte, mis tegeleb peamiselt mee tootmisega Lõuna-Saaremaa loodulikel korjealadel, aga ka mesilasemade kasvatamise ja müügiga. Ettevõtte rajas Aivar Raudmets 2010. aastal ja tema on ka Mesinduskoja ainus töötaja. Aivar Raudmets huvitus mesindusest juba koolipoisina. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta mesindus Olustvere põllumajanduskoolis ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingutele järgnes praktika kogenud mesiniku juures […]

Muhu põlise maastiku säilitamiseks võeti appi lambad

pilt 9

Muhu saar on kaugelt kuulus oma kiviaedade ja kadakaste loopealsete poolest. Põlise maastiku säilitamine ja hooldamine vanatüübilise lambatõu abil on sel saarel eriti oluline nii kogukonnatunde suurendamiseks kui turismisektori hüvanguks. MuhuMaaLammas on mittetulundusühing, mis loodi 2011. aastal peamiselt looduskaitse eesmärgil – et taastada, säilitada ja väärtustada Muhu saare põliseid maastikke, eelkõige loopealseid ehk alvareid. Kaunite […]

Kurese poollooduslike koosluste hooldamisülesande said lihaveised

Picture 106

Lääne-Eestis Pärnumaal asuva Kurese loodushoiutalu asutas Urmas Vahur 2004. aastal, et taastada ja säilitada endise Kurese küla kultuuri- ja loodusväärtusi. Alates aprillist 2016 on talul uus omanik – Saare Rantso OÜ. Enamik talu maadest (200 ha 224 hektarist) asub Kurese maastikukaitsealal on suur osa (180 ha) on poollooduslikud kooslused (loodepealsed ehk alvarid, kuivad ja märjad […]

Suurest kirest arenes välja festival

pilt 4

Lääne-Eesti ja saared on tuntud oma käpaliste ehk orhideede rohkuse poolest. Sobiv kliima ja lubjarikas pinnas on peamine põhjus, miks neid haruldasi kaitsealuseid taimi siit nii suurel hulgal leida võib. Mai algusest kuni augustini saavad inimesed õitsvaid orhideesid nautida üle kogu Saaremaa, aga eriti Vilsandi rahvuspargis ja Viidumäe looduskaitsealal. Saaremaa orhideefestival sai alguse kodanikualgatusena 2012. […]

Ravimtaimede ja looduslähedase eluviisi tutvustamine viis eduka ettevõtteni

pilt 3

Kareva Ravimtaimeaed loodi 1993. aastal Lääne-Virumaal, et tutvustada inimestele ravimtaimi ja  looduslähedast loomulikku eluviisi. Ravimtaimeaia perenaine on fütoterapeut Katrin Luke, kes peab ettevõtet koos oma venna Verner Lukega, kelle loodus- ja meremaale saab imetleda ka  kohapeal  olevas galeriis. Lisaks taimeteede, maitseainete, ürdivõiete ja salvide tootmisele pakutakse ka ravimtaimede, loodusravi ja tervisetoidu koolitusi ning töötubasid. Koolitusi […]

Saaremaal arutleti, miks ja kuidas arvestada ökosüsteemiteenustega keskkonnakorralduses ning ruumilisel planeerimisel

IMG_1461

26. septembril 2017 toimus LIFE Viva Grass projekti raames Saaremaal Nasva klubis seminar „Ökosüsteemide teenuste keskkonnakorraldusse ja planeerimisprotsessi viimine“. Keskenduti eelkõige rohumaadele, kuid vaadati ka üldisemalt, miks peaks ökosüsteemide teenuste (ehk looduse pakutavate hüvede) kaardistamise ja hindamisega tegelema, millised on vastavad Euroopa Liidu nõuded ja olulised strateegilised dokumendid ning millised tegevused on Eestis selles vallas […]

Mida niidud meile annavad?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niidud on ühed maailma mitmekesisemad kooslused, ületades väiksemal skaalal, näiteks 1 m² kohta isegi vihametsi. Eestis on poollooduslikud kooslused oluline kasvupaik ligi 700 taimeliigile. Mõned niidutüübid on eriti liigirikkad. Lääne-Eestis asuval Laelatu puisniidul on botaanikud loendanud kuni 76 taimeliiki ruutmeetri kohta. Sajandeid on inimesed väärtustanud niite peamiselt sealt saadava loomasööda tõttu. Praegused niiduökosüsteemid ongi kujunenud […]

Kurese avas külastajatele uksed

IMG-0849

20. juulil toimus Kurese loodushoiutalus järjekorde külastuspäev, mille käigus tutvustati kohaletulnuile piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Kurese asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Sealsed rohumaad on tõeliselt mitmekesised ja eelnevalt intensiivsest põllumajandusest puutumata. Maastik varieerub krõbekuivadest loopealsetest kuni allikaliste madalsoodeni. Kuresel pesitsejaist on öösorr, teder, välja-loorkull, soo-loorkull, rukkirääk, musträhn, nõmmelõoke, punaselg-õgija ja sookurg linnudirektiiviga rahvusvaheliselt kaitstavad linnuliigid. […]

25 aastat loodusdirektiivi ja LIFE programmi

IMG_20170613_115651

Sellel aastal tähistatakse loodusdirektiivi ja LIFE programmi 25 aastapäeva täitumist. Nii LIFE programm kui ka loodusdirektiiv kiideti heaks 1992. aastal 21. mail. Veerandsaja aasta jooksul on LIFE programmist toetatud üle 4500 projekti, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa Euroopas ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmisele ja säilimisele. Eestist on 25 aasta jooksul toetust saanud 34 projekti kogusummas 21 […]

Hiiu- ja Saaremaa parvlaevadel näeb loopealsete taastamist tutvustavaid klippe

Keskkonnaamet tutvustab juunist septembrini loopealsete projekti „Elu loopealsetele“ eesmärke ja tegevusi Eesti suuremate saarte vahel liikuvatel parvlaevadel, et tõsta inimeste teadlikkust loopealsete olulisusest.  Loopealsed ehk alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad, mille teke ning püsimine on tihedalt seotud inimtegevusega – peamiselt karjatamisega. Heas seisukorras loopealsete rohustu on madalakasvuline, väheproduktiivne ja mitmekesine, koosnedes peamiselt lubjalembestest […]