Kõik uudised

Eesti riikliku mesindusprogrammi koordinaatori teekond Saaremaale

Mesinduskoda on väikeettevõte, mis tegeleb peamiselt mee tootmisega Lõuna-Saaremaa loodulikel korjealadel, aga ka mesilasemade kasvatamise ja müügiga. Ettevõtte rajas Aivar Raudmets 2010. aastal ja tema on ka Mesinduskoja ainus töötaja.

pilt 11

Aivar Raudmets huvitus mesindusest juba koolipoisina. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta mesindus Olustvere põllumajanduskoolis ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingutele järgnes praktika kogenud mesiniku juures Taanis ja Eestis. 15 aastat oli mesindus Aivarile rohkem hobi kui töö; mõte rajada oma mesila sai teoks alles pärast suvekodu soetamist Saaremaale. Esimesed mesilaspered jõudsin Kajusaadu tallu noortaluniku toetuse abiga aasta pärast ettevõtte registreerimist. Praeguseks tolmeldab Tõlluste niitudel ja metsades sadakond väheagressiivset buckfasti tõugu mesilaspere.

Mesinduskoda OÜ pakub kahel viisil töödeldud mett: vurritatud mesi (vurrimesi), kus  vurri abil tsentrifugaaljõul kärgedest on eraldatud mesi ja pressitud mesi. Viimane sisaldab võrreldes vurritatud meega rohkem suiraosakesi. Suira valmistavad mesilased õietolmust, niisutades seda oma seedenõredega ning konserveerides meega. Suir sisaldab rohkelt orgaanilisi happeid, mineraalsooli ja erinevaid vitamiine. Nii õietolmu kui suira peetakse väga tervislikuks. Kui puhas õietolm võib põhjustada osadel inimestel allergiat, siis suira puhul esineb seda harva.

Mett saab osta mitmes kohas Saaremaal (Mesinduskoda Tõllustes, Sandla pood, Saksa Talupood Kiratsis, Saarte Sahver Kuressaares) ja Tallinnas kahelt kontaktisikult, aga ka tellida kodulehelt. Tallinna kontaktid: Nõmmelt anu.kollom@gmail.com, Kalamajast kersti.kollom@gmail.com.

Sotsiaalne ja majanduslik kasu: Mesindus ei ole Aivar Raudmetsa ainus sissetulek – ta on ka Eesti riikliku mesindusprogrammi koordinaator. See sõltub piirkonnast ja mesitarude produktiivsusest, aga Aivari hinnangul peaks olema umbes 200 mesitaru, et mesindusest ära elada. Alates 2015. aastast on Mesinduskojal mahetunnustus ja ettevõte saab mahepõllumajandustoetust (31.96€ / mesilastaru kohta 2017. a). Toetuse saamiseks on vajalik põllumajandusmaa olemasolu, seetõttu rendib Mesinduskoda 10 ha maad veisekasvatusega tegelevalt naabertalunikult.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


× 3 = eighteen