Visas jaunumi

Projekta noslēguma pasākums

Picture1

2019. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 13:00-18:00 projekta partneri, eksperti, apmācību dalībnieki un interesenti tikās projekta noslēguma pasākumā. Atklāšanas uzrunu teica Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģerts Nikodemus, izsakot gandarījumu par projekta ietvaros paveikto un veiksmīgo sadarbību. Pēc tam tika atskaņoti 2 video sveicieni – no projekta […]

LIFE Viva Grass projekta starptautiskā konference

20190228_123814

2019. gada 27.-28. februārī Viļņā, Lietuvā norisinājās projekta noslēguma pasākums. Tā ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti un gūtās atziņas, kā arī diskutēts par zālāju ekosistēmas sniegtajiem pakalpojumiem, integrēto plānošanu rīku un ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu. Prezentācijas no pasākuma pieejamas mājaslapas angliskajā versijā.  

Veiksmīgi noslēdzies apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu telpiskajā plānošanā

IMG_8171

2018. gada novembrī Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības pašvaldību, universitāšu, uzņēmumu, plānošanas reģionu pārstāvjiem un citiem speciālistiem- kopā aptuveni 150 interesentiem. Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas […]

Domnīca “Zālāju novērtējums un turpmākie apsaimniekošanas risinājumi Madlienas pagastā”

20181103_125359

2018. gada 3. novembrī Madlienā norisinājās ieinteresēto pušu pasākums, kura mērķis bija pārrunāt LIFE Viva Grass projekta aktualitātes, gan arī izzināt Latvijas Dabas fonda īstenotā GrassLIFE projekta pieredzi. Domnīcas ievadā Baltijas Vides Foruma vides eksperte Dana Prižavoite iepazīstināja ar zālāju sniegto labumu novērtējumu Madlienas pagastā pēc iedzīvotāju novērtējuma: nozīmīgās un daudzfunkcionālākās teritorijas, savukārt Latvijas Universitātes […]

Latvijā tiek uzsākts apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Informacija par apmacibas kursiem

Viva Grass integrētais plānošanas rīks ir ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmās) bāzēta un tiešsaistē pieejama platforma, kas sniedz iespējas: apzināt agro-ekosistēmu un īpaši zālāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to izplatību, izmantot šo informāciju, lai plānotu zemes izmantošanu un ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Apmācību laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un […]

Seminārs par zālāju atjaunošanu un ainavu plānošanu

dav

2018. gada 9. oktobrī Cēsīs LIFE Viva Grass projekta ietvaros norisinājās seminārs “Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”. Semināra pirmā daļa tika veltīta LIFE Viva Grass projekta pieejai un risinājumiem zālāju apsaimniekošanā, ietverot gan īsu pārskatu par projekta ietvaros paveikto, gan par zālāju atjaunošanas sasniegtajiem rezultātiem, uzturēšanas nosacījumiem un secinājumiem, gan sniedzot pārskatu par […]

Atvērto durvju diena Madlienā

IMG_7045

2018. gada 7. jūlijs. Turpinot iepazīt zālāju daudzveidību, to sniegtos labumus un nepieciešamos pasākumus zālāju veiksmīgai apsaimniekošanai, devāmies izziņas braucienā pa Madlienas apkārtni. Dienas iesākumā devāmies uz Vēreni Madlienas pagastā, kur saimniece Māra iepazīstināja ar savas saimniecības darbību – vispirms izvadājot un izrādot kazu aploku, pēc tam – daudzos trušus būrus. Pēc tam devāmies uz […]

Semināra “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem” materiāli

04

2018. gada 16.-18. maijā Siguldā noritēja projekta ietvaros rīkotais starptautiskais seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”.  16. maijā 2 sesijas tika veltītas ekosistēmas pakalpojumu kartēšanai, iegūtajai pieredzei un atziņām, savukārt 17. maijā 3 tematiskās sesijas tika veltītas attiecīgi esošo plānošanas sistēmu kapaciātei integrēt EP, ieinteresēto pušu zināšanu […]

Aicinām testēt Integrēto plānošanas rīku!

„Vivagrass Bio Energy“

LIFE Viva Grass projekta eksperti aicina ikvienu interesentu patestēt Integrēto plānošanas rīku, kas izstrādāts projekta ietvaros. Rīks sniedz iespēju no dažādām perspektīvām novērtēt zālāju sniegtos labumus, kā arī akcentē zālāju ekosistēmas pakalpojumus. Ekosistēmas pakalpojumu koncepts Baltijas valstīs ir samērā jauns – un šī ir pirmā reize, kad šāds ekosistēmas pakalpojumu novērtējums ir veikts kādai atsevišķāki […]

Atvērto durvju diena Vaivē – izzinot zālāju sniegtos labumus

8

5. maijā, Lauku dienu ietvaros – visi interesenti tikai aicināti apmeklēt Vaivi. Cēsu novada pašvaldības un “Baltijas Vides Foruma” eksperti līdztekus dažādām aktivitātēm aicināja izzināt arī zālāju sniegtos labumus – bija gan prezentācija par to,  kā Latvijā radušies zālāji, kāpēc tos ir vērts saglabāt un kādus labumus tie sniedz cilvēkam, gan viktorīna ar iespēju pārbaudīt […]

Projekta eksperts Ivo Vinogradovs uzstāsies semināros par ainavu plānošanu

IMG_1634

Lēmumi, ko pieņemam šodien, veidos ainavu, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Šī ainava ietekmēs un veidos mūsu bērnus un mazbērnus, tāpat kā šodienas ainavai ir ietekme uz mums. Cik bagātīgu ainavu mēs nodosim nākotnei? Kā veidot un plānot ainavu? Kā ainavu novērtēt? Cik Latvijas novados ir izstrādāti ainavu tematiskie plāni un kāda ir bijusi to norise? […]

Aicinājums uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”

BeFunky Collage_1

Turpinot labi iesākto tradīciju rīkot interesantus un noderīgus starptautiskus pasākumus pavasarī, LIFE Viva Grass projekts aicina uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”. Seminārs tiks rīkots š.g. 16.-18. maijā Siguldā.  Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta diskusijām un viedokļu apmaiņai par šādiem tematiem: ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieguldījums […]

Cēsīs noritējis seminārs par ainavu pārvaldību

DSC_0470

2018. gada 20. februārī Cēsīs notika sanāksme “ĢIS plānošanas rīka izmantošana ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšanā: CĒSU NOVADA PIEMĒRS”.  Sanāksmē piedalījās plānotāji un projekta vadošie speciālisti no Baltijas Vides Foruma un Latvijas Universitātes, Vaives pagasta pārstāvji un tūrisma speciālisti. Semināra laikā Baltijas Vides Foruma eksperte Anda Ruskule runāja par ainavu kā resursu un ekosistēmas sniegto  pakalpojumu pieeju […]

Projekta eksperti uzstājās ar prezentācijām Latvijas Universitātes 76. konferencē

LU-logo

Konferences ietvaros 2018. gada 2. februārī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 324./325.auditorijā notika sekcijas sēde “Telpiskā plānošana un attīstība”. Tās ietvaros Anda Ruskule (LIFE Viva Grass projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma) uzstājās ar prezentāciju “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā – Eiropas redzējums un iespējas Latvijā”, savukārt Ivo Vinogradovs (projekta […]

Pirmā putnu noteikšanas rokasgrāmata Lietuvā

birding-in-lithuania

Janvāra beigās plašākai sabiedrībai tika prezentēta pirmā putnu noteikšanas rokasgrāmata Lietuvā. Līdz šim tāda publikācija, kas domāta tieši amatieriem ornitologiem un tūristiem, nebija pieejama. Visiem interesentiem publikācija aicina izvēlēties Nemūnas deltu kā nākamo pieturvietu, ko apmeklēt putnu vērošanai.  “Nav šaubu, ka Nemūnas deltas reģions putnu vērotājiem ir pati nozīmīgākā vieta Lietuvā. Šeit ir sastopamas gandrīz […]

Jauna brošūra “Stiprinot lauku dzīvotspēju – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai”

zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai

Turpinot LIFE Viva Grass projekta ietvaros sagatavoto brošūru sēriju, piedāvājam jaunāko brošūru “STIPRINOT LAUKU DZĪVOTSPĒJU – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai“. Zālāji ir snieguši iespēju daudzām ģimenēm mainīt dzīves stilu un atgriezties pie lēnāka dzīves ritma, dzīvojot lielākā saskaņā ar dabas norišu cikliem. Zālājiem ir nozīmīga loma arī no ekonomiskā aspekta, jo tie sniedz iespēju […]

Norisinājies otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”

1509455076_842

2017. gada 27. oktobrī Eiropas Savienības mājā norisinājās otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, pulcējot teju 50 interesentus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, kas aktīvi seko līdzi aktuālajām norisēm ekosistēmu pakalpojumu izpētē Latvijā. Turpinot gada sākumā aizsākto tradīciju pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, […]

Izziņas pārgājiens Pašešuves ainavu rezervātā

22289788_1509933599052302_4619658191456742257_o

2017. gada 30. septembrī dabas un pastaigu mīļotāji tika aicināti uz pārgājienu 15 km garumā, apmeklējot Pašešuves ainavu rezervātu. Tas atrodas LIFE Via Grass pilotteritorijā Dubisā, Lietuvas Rietumu daļā. Visiem dalībniekiem bija iespēja redzēt Pašešuves un Kairiškes muižas, Molavenu arheoloģisko kompleksu, Lūgas avotu un novērtēt daudzus citus ainavu elementus. Aktīvākie un ātrākie staigātāji varēja apskatīt […]

Putnu vērošanas pasākums Nemūnas deltā

IMG_0426

2017. gada 30. septembris un 1. oktobris bija ļoti īpašas dienas visiem putnu vērotājiem un ornitologiem Eiropā. šajās dienās notiek starptautiskā putnu migrācijas vērošana, kad visi dabas mīļotāji, putnu vērotāji, amatieri, profesionāļi vai vienkārši interesenti tika aicināti uz pasākumu, kas norisinājās Nemūnas deltā esošajā Ventes ragā (Lietuvā, Šilutes pašvaldībās teritorijā). Pasākumu 30. septembrī apmeklēja vairāk […]

Projekts prezentēts Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākumā Pērnavā

LIFE_Pernava

2017. gada 28. – 29. septembrī Pērnavā notika tīklošanas pasākums Baltijas valstu LIFE programmas projektiem. Pasākumā piedalījās pārstāvji no 15 LIFE projektiem, tai skaitā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kapacitātes projektu pārstāvji un Lietuvas un Igaunijas LIFE nacionālās kontaktpersonas. Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē par projektu ieviešanu Baltijas valstīs, apspriest kopējus izaicinājumus un labās prakses piemērus […]