Visas jaunumi

Norisinājies otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”

2017. gada 27. oktobrī Eiropas Savienības mājā norisinājās otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, pulcējot teju 50 interesentus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, kas aktīvi seko līdzi aktuālajām norisēm ekosistēmu pakalpojumu izpētē Latvijā. Turpinot gada sākumā aizsākto tradīciju pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar šīm nozarēm saistīto institūciju un organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma praktisku pielietojumu nozaru politikas īstenošanā, pasākuma otrajā daļā – forumā bija iespēja dzirdēt vairāku Latvijā notiekošu projektu pieredzi ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā, novērtēšanā un izmantošanā lēmumu pieņemšanai.

Ivo Vinogradovs no Latvijas Universitātes uzstājās ar prezentāciju “Zālāju ekosistēmu pakalpojumu kopas un to kartēšana LIFE Viva Grass projektā”, savukārt Anda Ruskule no Baltijas Vides Foruma prezentēja  “Iedzīvotāju iesaiste zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un vērtēšanā”.

Informācija pārpublicēta no projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi mājaslapas, tur pieejams plašāks atskats uz pasākumu, prezentācijas un fotogalerija.

 

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


− one = 4