Visas jaunumi

Veiksmīgi noslēdzies apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu telpiskajā plānošanā

2018. gada novembrī Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības pašvaldību, universitāšu, uzņēmumu, plānošanas reģionu pārstāvjiem un citiem speciālistiem- kopā aptuveni 150 interesentiem.

Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas telpiskās plānošanas sistēmā. Tika demonstrēti ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas piemēri no Latvijas un citām valstīm saistībā ar zālāju, mežu, piekrastes, kā arī pilsētvides ekosistēmām. Praktisko nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja apgūt Viva Grass rīka darbības principus un izmantošanas iespējas. Fotogalerija (bilžu izlase) pieejama šeit.

Apmācību kursa prezentācijas:

00_Ievads par LIFE Viva Grass projektu-R.Kasparinskis
1_EP koncepts un pieejas kartesana_A.Ruskule
2_EP pieejas izmantosana planosana _A.Ruskule
3_EP pielietojoms telpiska planosana_O.Nikodemus
4_EP pieeja mezsaimnieciba_O.Nikodemus
5_EP pilsetvide_A.Ruskule
6_Zalaju ekosistemas pakalpojumi_R.Kasparinskis
7_LIFE Viva Grass pieeja EP novertēšanai_I.Vinogradovs

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


5 + = nine