Events

Veiksmīgi noslēdzies apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu telpiskajā plānošanā

2018. gada novembrī Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības pašvaldību, universitāšu, uzņēmumu, plānošanas reģionu pārstāvjiem un citiem speciālistiem- kopā aptuveni 150 interesentiem.

Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas telpiskās plānošanas sistēmā. Tika demonstrēti ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas piemēri no Latvijas un citām valstīm saistībā ar zālāju, mežu, piekrastes, kā arī pilsētvides ekosistēmām. Praktisko nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja apgūt Viva Grass rīka darbības principus un izmantošanas iespējas. Fotogalerija (bilžu izlase) pieejama šeit.

Apmācību kursa prezentācijas:

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


+ 2 = three