Grasslands

Ekosistēmas pakalpojumu novērtējuma koncepcija

5

Kāds ir mans labums no pļavas? Šis ir jautājums, kas mums sev jāuzdod, ja mēs lūkojamies uz zālājiem no antropocentriskās vai ekosistēmas pieejā balstītās perspektīvas. Tomēr zālāju ekosistēma sniedz cilvēkiem dažādus labumus (jeb pakalpojumus), kas nodrošina cilvēka eksistenci (piemēram, ūdens, pārtika, Co2 absorbēšana, apputeksnēšana). Ir grūti novērtēt un saprast šo pakalpojumu īsto vērtību, jo lielākoties […]

Augsne runā

single_bloom

Es biju šeit jau ilgi pirms tad, kad tu parādījies uz zemes. Kad tevis vairs nebūs, vai es būšu palikusi? Esmu gadiem bijusi te, ilgi, piedzīvojot pavasara spēka dunoņu, dzērvju ierašanos un došanos prom. Vasaru pēc vasaras gaiss virs manis sanēja un dūca no tauriņu un spāru spārnu vēdām, tās sakustināja silto gaisu virs zāles, […]