Pašmācības platforma

Pašmācības platforma

  • Palīdzēs apgūt, kā lietot Integrēto plānošanas rīku, pat neizejot no mājām
  • Iepazīstinās ar ekosistēmas pakalpojumu, integrētās plānošanas un citiem konceptiem
  • Rādīs, kā mainās ekosistēmas pakalpojumu potenciāls atkarībā no apsaimniekošanas prakses

Iespējas

Pašmācības platforma sastāv no 2 sadaļām. Teorijas sadaļā atrodamas 6 “teorētiskās mācībstundas”, kas sniegs kontekstuālo informāciju, lai labāk saprastu Integrētajā plānošanas rīkā izmantotos principus un pieejas, kā arī lai apgūtu galveno terminoloģiju. Teorijas sadaļā pieejama arī pamata informācija par ekosistēmu pakalpojumu konceptu, ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas metodoloģiju un novērtējumu. Apmācību sadaļā pieejama informācija, kā praktiski izmantot Integrēto plānošanas rīku dažādās situācijās un dažādām vajadzībām.