Saites

Publikācijas:

1. Ekosistēmu pakalpojumu pieeja tālredzīgai pārvaldībai, Dabas aizsardzības pārvalde, 2016

2. Metodoloģiskās vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai un novērtēšanai, 2014

3. Ceļā uz stabilu Baltijas jūras ekosistēmu, 2012

4. Ekosistēmas preces un pakalpojumi, Eiropas Komisija, 2009

 

Video

1. Īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumi”, 2015

2. Īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana”, 2015

3. “Purvi un to nozīme ekosistēmā”, 2015

4. “Zinātnieki turpina pētīt Burtnieka ezera ekosistēmu”, 2015

5. “Zinātnieki pēta Sāvienas ezera ekosistēmu”, 2014

6. “Purva ekosistēma”, 2014

7. “Mežs kā ekosistēma – Vidzeme”, 2013

 

Citi projekti/ saites

1. „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”, LIFE GRASSSERVICE

2. “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”, LIFE Ekosistēmu pakalpojumi

3. Eiropas Vides aģentūra

Papildus informācija, publikācijas un citi materiāli pieejami mājas lapas angliskajā sadaļā Useful links.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


one × = 9