Rezultāti

“Kureses” saimniecība, kas pieder Saare Rantso, atrodas Kureses aizsargājamo ainavu apvidū, Natura2000 teritorijā, kas izveidota, lai aizsargātu retas augu sugas un tādas nozīmīgas dzīvotnes, kā alvāri. 14 no 37 Igaunijā sastopamām orhideju sugām atrodamas saimniecības teritorijā, te ligzdo arī starptautiski aizsargājamas putnu sugas. Saare Rantso privātais uzņēmums dibināts 2012. gadā, 2016. gada aprīlī uzņēmums nopirka visu […]
Bijušais Lumandas pagasts bija pirmā vieta Igaunijā, kur tika izmēģināta apvienotā maksājumu shēma. Teritoriju var raksturot kā ļoti atšķirīgu, ar pirmatnēju, neskartu dabu. Kā projekta pilotteritorija tā tika izvēlēta tāpēc, ka šeit pirmo reizi Igaunijā tika pārbaudīts, kā praksē īstenot apvienoto lauksaimniecības un vides subsīdiju izmaksu (2001-2003). Tas nozīmē, ka šeit ir apmēram 15 gadus […]
Lēnes apgabalā ir lielākās dabas aizsardzības teritorijas Igaunijā, Ietverot Natura 2000 vietas, 32% apgabala teritorijas ir aizsargājamas, ieskaitot visvairāk zināmo Matsalu Nacionālo parku un dabiskās dzīvotnes (piemēram, plašās palieņu pļavas). Tādējādi šeit jau īstenoti vairāki ES līdzfinansēti projekti dabas vērtību aizsardzībai un saglabāšanai. Lai iegūtu maksimālo labumu no šīm dabas bagātībām, ir svarīgi izanalizēt esošo resursu potenciālu […]
Sākotnēji projektā ar nosaukumu “Šovītes”, patlaban saimniecībā “Kalnāju ferma” turēti 50 gaļas liellopi ar mērķi iegūt augstas kvalitātes bioloģisko gaļu. Lopi ganās 80 hektāros zālāju, kas agrāk bijusi kolhoza aramzeme. Vēlāk teritorija pamazām aizauga. Tā kā zeme netika apsaimniekota vairākus gadus, tā aizauga ar krūmiem. Uzsākot liellopu audzēšanu, tagadējam īpašniekam nācās uzlabot zālāju kvalitāti. Tika […]
Madlienas pagasts atrodas Ogres novadā, tā platība ir 168 km². 2/5 teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme. Pagasta teritorijā atrodas ainaviskais Ogres upes ielejas dabas parks, pati upe ir iecienīta laivotāju vidū. Madlienas pagastā, atšķirībā no citām pilotteritorijām, lielākoties tiks īstenotas tā saucamās “mīkstās” aktivitātes, iesaistot vietējos interesentus diskusijās par zālāju apsaimniekošanu, izmantojot pieeju, kad vispirms jautājums/ […]
Cēsu pašvaldība 172 km² platībā atrodas Latvijas vidienē, visvairāk pilsēta zināma ar vecpilsētas viduslaiku šarmu un gleznaino Gaujas Nacionālo parku. Lai gan pašlaik pietiekami nenovērtēta, tomēr atklātajai ainavai ar kalniem, ielejām un aizām ir liels potenciāls piesaistīt apmeklētājus. Zālājiem ir ļoti būtiska loma ainavā, lai arī tie ir ar samazinātu kvalitāti un tādējādi ietekmē ainavas […]
Viena no visainaviskākajām vietām tieši pie Lietuvas galvaspilsētas jau vairākus gadu desmitus ir tikusi maz izmantota. Šajā vietā nav notikusi lauksaimnieciskā darbība, zālāji bija pamesti un elpu aizraujošos skatus apslēpa saaugušie krūmi. Tomēr, par spīti šim faktam, dažas retas augu sugas joprojām atrodamas šajos zālājos. Pilotteritorijā lauksaimniecības darbības nevar veikt, tomēr zālāji sniedz vērtīgus ekosistēmas […]
Lietuvas vidienē esošais Dubisas reģionālais parks atrodas intensīvās lauksaimniecības zonā. Dažas šeit esošās reto augu sugas tiek apdraudētas, jo tās vai nu noēno apkārt saaugušie koki un krūmi, vai arī tās tiek iznīcinātas, ja zeme tiek uzarta lauksaimnieciskām vajadzībām. Problēma ir arī tāda, ka tiek zaudēti ainaviskie skatu punkti. Lielākā daļa teritorijas ir sadalīta ļoti […]
Šilutes rajona pašvaldība un tās apkārtne ir unikāls apvidus Lietuvā, kas labi zināms ir tā bagāto bioloģisko daudzveidību, zvejas iespējām un arī plūdiem. Teritoriju šķērso putnu migrācijas ceļi, šeit sastopamas vairāk nekā simts putnu sugas, pavasarī pļavās vērojamas tūkstošiem zosis. Dažas pat pasaules mērogā apdraudētas putnu sugas (piemēram, grīšļu ķauķis, ķikuts) barojas Nemūnas deltā, radot […]