Sāremā pašvaldība – no mazās Lumandas pašvaldības līdz visai Sāremā salai, Igaunija

Sāremā pašvaldība – no mazās Lumandas pašvaldības līdz visai Sāremā salai, Igaunija

Bijušais Lumandas pagasts bija pirmā vieta Igaunijā, kur tika izmēģināta apvienotā maksājumu shēma. Teritoriju var raksturot kā ļoti atšķirīgu, ar pirmatnēju, neskartu dabu. Kā projekta pilotteritorija tā tika izvēlēta tāpēc, ka šeit pirmo reizi Igaunijā tika pārbaudīts, kā praksē īstenot apvienoto lauksaimniecības un vides subsīdiju izmaksu (2001-2003). Tas nozīmē, ka šeit ir apmēram 15 gadus ilga pieredze zālāju apsaimniekošanā, izmantojot šis subsīdijas.

2015. gadā Lumanda tika apvienota ar divām blakus esošajām pašvaldībām, izveidojot Lēnes-Sāres pašvaldību. Administratīvā reforma tika turpināta 2017. gada oktobrī, kad visas Sāremā salas pašvaldības tika apvienotas, kopā veidojot Sāremā pašvaldību (2712 km²). Lai labāk izvērtētu projekta rezultātus, tika izlemts attiecīgi palielināt arī projekta pilotteritorijas lielumu.

 

Projekta aktivitātes

  • Integrētais plānošanas rīks testēts pašvaldības līmenī. Projekta eksperti īstenoja pieeju, ka ieinteresēto pušu paŗstāvji testēja rīku un diskutēja par turpmākajiem rīka uzlabojumiem. Sāremā pašvaldība bija piemērs rīka piedāvātajiem ekoloģiskās tīkla scenārijiem. Izstrādātas rekomendācijas zaļā tīkla plānošanai pašvaldības mērogā.

  • Izstrādāts ziņojums “Dabisko zālāju apsaimniekošanas novērtējums pēdējos 20 gados Lumandas pašvaldībā”

  • 2018. gada septembrī organizēta atvērto durvju diena.