Saimniecība “Kurese” – ilgtspējīga saimniekošana, atbalstot ekosistēmas pakalpojumus, Igaunija

Saimniecība “Kurese” – ilgtspējīga saimniekošana, atbalstot ekosistēmas pakalpojumus, Igaunija

“Kureses” saimniecība, kas pieder Saare Rantso, atrodas Kureses aizsargājamo ainavu apvidū, Natura2000 teritorijā, kas izveidota, lai aizsargātu retas augu sugas un tādas nozīmīgas dzīvotnes, kā alvāri. 14 no 37 Igaunijā sastopamām orhideju sugām atrodamas saimniecības teritorijā, te ligzdo arī starptautiski aizsargājamas putnu sugas.

Saare Rantso privātais uzņēmums dibināts 2012. gadā, 2016. gada aprīlī uzņēmums nopirka visu zemi, kas piederēja “Kureses” saimniecībai, ar mērķi praktizēt bioloģisko saimniekošanu apvienojumā ar citām dažādām ekonomiskām aktivitātēm, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Saimniecības galvenā ekonomiskā aktivitāte ir bioloģisko gaļas liellopu audzēšana. Uzņēmums lūkojas arī pēc papildus aktivitātēm, kas varētu atbalstīt saimniekošanu, piemēram, dabas aizsardzību (dabisko zālāju apsaimniekošana, dabas tūrisma attīstīšana). Saimniecībai ir labi priekšnoteikumi, jo tajā ir lielas zālāju platības, kas ir ļoti daudzveidīgas un tās nav skārusi intensīva lauksaimniecība.

Projekta aktivitātes

  • Ierīkota dzirdinātava liellopiem.

  • Uzstādīts informatīvais stends.

  • Izstrādāts apsaimniekošanas plāns, kas atbalsta ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu, kombinējot bioloģisko liellopu audzēšanu, dabas aizsardzību un dabas tūrismu. Plāns palīdz novērtēt Integrētā plānošanas rīka konceptu saimniecības mērogā.

  • Noorganizēti 3 atvērto dienu pasākumi (2016. gada maijs, 2017. gada jūlijs un 2018. jūnijs).