Saaremaa vald – projektiala, mis laienes väikesest Lümanda vallast kogu saart hõlmavaks Saaremaa vallaks

Saaremaa vald – projektiala, mis laienes väikesest Lümanda vallast kogu saart hõlmavaks Saaremaa vallaks

Algne projektiala Lümanda oli Saaremaa lääneservas asuv väike vald (199 km²), mida võib iseloomustada kui puutumatu loodusega ääremaad. Lümanda valiti projekti pilootalaks, kuna see oli üks kolmest alast Eestis, kus esimesena katsetati põllumajandus-keskkonnatoetusi aastatel 2001-2003, mis tähendab ligikaudu 15-aastast rohumaade majandamise kogemust põllumajandus-keskkonnatoetuste abiga. 2015. a jaanuaris liitus Lümanda kahe naabervallaga, moodustades Lääne-Saare valla. Haldusreform jätkus oktoobris 2017, mil kõik Saaremaa vallad otsustasid liituda kogu saart (ja ümbritsevaid väikesaari) hõlmavaks Saaremaa vallaks (2712 km²). Projektitulemuste paremaks rakendamiseks otsustasime laiendada vastavalt ka projektiala.

Projekti tegevused

  • Integreeritud planeerimise töövahendi testimine valla tasandil. Projekti meeskond viis läbi koosolekuid, arutamaks kohalike huvirühmadega võimalusi töövahendi rakendamiseks ja paremaks muutmiseks. Saaremaa vald oli testala töövahendi rohevõrgustiku planeerimise mooduli arendamiseks. Projekti tulemusena koostati soovitused valla rohevõrgustiku planeeringu jaoks.

  • Koostati hinnang 20 aasta poollooduslike koosluste majandamise kogemuste ja mõju kohta Lümanda vallas.

  • Püstitati Lümanda piirkonna rohumaid ja nende ökosüsteemiteenuseid tutvustav infotahvel.