Lēnes apgabals – dabas vērtības kā resurss vietējiem iedzīvotājiem, Igaunija

Lēnes apgabals – dabas vērtības kā resurss vietējiem iedzīvotājiem, Igaunija

Lēnes apgabalā ir lielākās dabas aizsardzības teritorijas Igaunijā, Ietverot Natura 2000 vietas, 32% apgabala teritorijas ir aizsargājamas, ieskaitot visvairāk zināmo Matsalu Nacionālo parku un dabiskās dzīvotnes (piemēram, plašās palieņu pļavas). Tādējādi šeit jau īstenoti vairāki ES līdzfinansēti projekti dabas vērtību aizsardzībai un saglabāšanai.

Lai iegūtu maksimālo labumu no šīm dabas bagātībām, ir svarīgi izanalizēt esošo resursu potenciālu un izzināt, kā vislabāk sabiedrības vajadzībām izmantot sniegtos ekosistēmas pakalpojumus.

Projekta aktivitātes

  • Integrētais plānošanas rīks testēts reģionālajā līmenī. Projekta eksperti īstenoja pieeju, ka ieinteresēto pušu paŗstāvji testēja rīku un diskutēja par turpmākajiem rīka uzlabojumiem.