Cēsu novads – gleznainās ainavas plānošana, Latvija

Cēsu novads – gleznainās ainavas plānošana, Latvija

Cēsu pašvaldība 172 km² platībā atrodas Latvijas vidienē, visvairāk pilsēta zināma ar vecpilsētas viduslaiku šarmu un gleznaino Gaujas Nacionālo parku. Lai gan pašlaik pietiekami nenovērtēta, tomēr atklātajai ainavai ar kalniem, ielejām un aizām ir liels potenciāls piesaistīt apmeklētājus.

Zālājiem ir ļoti būtiska loma ainavā, lai arī tie ir ar samazinātu kvalitāti un tādējādi ietekmē ainavas estētisko vērtību. Apmēram viena piektdaļa zālāju ir pamesti, neapsaimniekoti un aizauguši ar kokiem un krūmiem. Sosnovska latvāņa invāzija ir vēl viena problēma, ar ko pašvaldībai nākas saskarties – apmēram 888 hektāru (aptuveni 5.2% ko kopējās teritorijas) ir aizauguši ar latvāņiem, tādējādi valstī izvirzoties līderos invadētās teritorijas lieluma ziņā.

Projekta aktivitātes

  • Izstrādāti priekšlikumi Cēsu novada Attīstības Programmai un Rīcības plānam. Noorganizēti vairāki ieinteresēto pušu pasākumi, apspriežot plānošanas rīka izmantošana ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšanā, daloties pieredzē ar zālāju atjaunošanas  pasākumiem un apspriežot citas aktualitātes.

 

  • Atjaunoti zālāji 30 ha platībā – veikta koku un krūmu izciršana, celmu un sakņu likvidēšana, akmeņu novākšana, augsnes izlīdzināsana, zāles sēšana. Gandrīz visas atjaunotās teritorijas iznomātas turpmākai apsaimniekošanai.

  • Integrētais plānošanas rīks testēts pašvaldības mērogā.

  • Uzstādīts informatīvais stends.

  • Noorganizētas 3 atvērto durvju dienas (2016. gada augustā, 2017. gada jūlijā un 2018. gada maijā), raisot vairāk nekā 80 apmeklētāju interesi.