Pavyzdinės teritorijos

Saare Rantso prižiūrimas gamtinis ūkis „Kurese” įsikūręs Kurese kraštovaizdžio draustinyje, priklausančiame Natura 2000 tinklui. Draustinyje saugomas ne tik kraštovaizdis, bet ir prioritetinės buveinės (tokios, kaip specifinės pajūrio pievos (angl. alvars)) bei retos augalų ir gyvūnų rūšys. „Kurese” ūkyje randama 14 iš 37 Estijoje aptinkamų orchidėjų rūšių. Čia jauniklius veda saugomos paukščių rūšys. Saare Rantso įkurta […]
Lümandos savivaldybė (199 km2), esanti vakarinėje Saremos salos dalyje – pradinė projekto teritorija. Šią teritoriją galima apibūdinti kaip atokų, žmogaus veiklos beveik nepaliestą gamtos kampelį. Ši vietovė buvo pasirinkta kaip projekto teritorija, nes ji buvo viena iš trijų pavyzdinių teritorijų, kuriose anksčiau buvo sukurtos ir išbandytos agrarinės aplinkosaugos subsidijos Estijoje (2001-2003 m.), o tai reiškia, […]
Lääne apskrityje saugomų teritorijų apimamas plotas yra didžiausias Estijoje. Drauge su Natura 2000 teritorijomis, saugomi plotai sudaro 32 % apskrities teritorijos. Žymiausios šių saugomų teritorijų tarpe – Matsalu nacionalinis parkas ir pusiau natūralios buveinės (pvz., specifinės pakrančių ir užliejamos pievos). Gausioje gamtinių turtų vietovėje įgyvendinta daugybė Europos Sąjungos finansuotų projektų (pradedant 1997-2004 m. vykdytu Pasaulio […]
Projekto pradžioje „Šovītes” vardu pavadintas ūkis vėliau tapo „Kalnāju Ferma”. Ūkyje laikoma 50 mėsinių galvijų banda, gaminama aukštos kokybės natūrali jautiena. Gyvuliai gamomi 80 ha plytinčiose pievose, atkurtose buvusio kolūkio dirbamų laukų vietoje. Žlugus Sovietų Sąjungai, šiuose plotuose pamažu kūrėsi natūrali augmenija. Daugelį metų neprižiūrimos pievos apaugo krūmais. Nutaręs pradėti galvijų verslą, ūkininakas ėmėsi gerinti […]
Madlienos seniūnija yra 168 km2 dydžio teritorija Ogre savivaldybėje, Latvijos viduryje. Dirbami laukai užima 2/5 teritorijos. Seniūnijoje taip pat įsikūręs vaizdingas Orgės slėnio gamtos parkas. Orgės upė yra populiari laivybos mėgėjų tarpe. Madlienos seniūnija nuo kitų pavyzdinių projekto teritorijų skiriasi orientacija į „minkštas” veiklas. Daug dėmesio skiriama vietos gyventojų įtraukimui į diskusijas apie pievų priežiūrą. […]
Cēsio savivaldybė yra Latvijos viduryje įsikūrusi nedidelė (vos 172 km2) savivaldybė, labiausiai žinoma dėl viduramžius menančio Cēsio miesto ir vaizdingojo Gaujos nacionalinio parko. Nors šiuo metu atsiveriantis kalvotas kraštovaizdis nepakankamai išnaudojamas, tikima, kad kalvų, slėnių ir griovų išraižyta teritorija yra savyje sukaupusi didelį potencialą pritraukti lankytojus. Pievos yra svarbi sudėtinė kraštovaizdžio dalis. Blogėjanti peivų kokybė […]
Keletą dešimtmečių įspūdingu kraštovaizdžiu pasižyminti, netoli nuo Vilniaus centro esanti teritorija buvo nenaudojama. Urbanizuotoje teritorijoje nebebuvo ūkininkų, pievos plytėjo apleistos, o kvapą gniaužiančius vaizdus paslėpę laikė krūmai. Vistik, keletas retų agalų vietovėje buvo išlikę. Užtikrinata pievų palaikymą, jos vilniečiams gali teikti vertingų ekosisteminių paslaugų, būti mokymosi, gamtos pažinimo ar rekreacijos ir poilsio erdve. Klasikinės ūkininkavimo […]
Lietuvos viduryje esanti teritorija greta Šušvės upės apsupta intensyviai ūkininkaujamų plotų. Čia stiebiasi keletas retų angalų rūšių, kurioms nustelbimu grąsina šalia augantys krūmai ir medžiai, plūgu – ūkininkas. Kita grėsmė – vaizdingo kraštovaizdžio praradimas. Didžioji dalis teritorijos suskaidyta į mažus žemės plotus (vidutiniškai 6 ha), priklausančius daugybei privačių, motyvacijos pievų prižiūrėti neturinčių savininkų. Dubysos regioniniame […]
Šilutės savivaldybė ir aplinkinės vietovės yra unikali teritorija, Lietuvoje gerai žinoma dėl turtingos biologinės įvairovės (didžiausia rūšių koncentracija yra pavyzdinėje projekto teritorijoje), žvejybos ir potvynių. Čia eina paukščių migracijos kelias, aptinkama šimtai rūšių paukščių, pavasarį pievose ganosi tūkstančiai žąsų. Nemuno deltoje peri keletas labai retų, globaliai nykstančių paukščių rūšių (pvz., meldinė nendrinukė, stulgys ir kt.). […]