Ūkis „Kalnāju Ferma” – darnus ir ekonomiškai naudingas gamtos resursų naudojimas, Latvija

Ūkis „Kalnāju Ferma” – darnus ir ekonomiškai naudingas gamtos resursų naudojimas, Latvija

Projekto pradžioje „Šovītes” vardu pavadintas ūkis vėliau tapo „Kalnāju Ferma”. Ūkyje laikoma 50 mėsinių galvijų banda, gaminama aukštos kokybės natūrali jautiena. Gyvuliai gamomi 80 ha plytinčiose pievose, atkurtose buvusio kolūkio dirbamų laukų vietoje.

Žlugus Sovietų Sąjungai, šiuose plotuose pamažu kūrėsi natūrali augmenija. Daugelį metų neprižiūrimos pievos apaugo krūmais. Nutaręs pradėti galvijų verslą, ūkininakas ėmėsi gerinti pievų kokybę. Jis neapsiribojo vien krūmų kirtimu. Siekdamas pegerinti pašaro kokybę, ūkininkas taip pat ėmėsi didinti pievų biologinę įvairovę. Savininkas apskaičiavo, kad lyginant su kultūrinėmis pievomis, ilgalaikėje perspektyvoje natūralioms save palaikančioms pievoms (savaime atsinaujinančios) reikia mažiau investicijų.

Projekto veiklos

  • 80 ha pievų vykdyti atkūrimo darbai – šalinti medžiai ir krūmai, rinkti akmenys, kelmai ir šaknys, lygintos žemės, sėjamas žolės sėklų mišinys. Parengtas ūkiui priklausančių pievų priežiūros planas.

  • Ūkio lygmeniu išbandyta integruoto planavimo priemonė.

  • Pastatytas informacinis stendas.

  • Suorganizuotos 3 lankytojų dienos (nuotraukos iš renginių 2016 m. birželio 1 d., 2017 m. rugpjūčio mėn., 2018 m. spalio mėn.). Šie renginiai pritraukė daugiau nei 50 lankytojų.