Gamtinis ūkis „Kurese” – ekstensyvi ūkio veikla, palaikanti ekosistemines paslaugas, Estija

Gamtinis ūkis „Kurese” – ekstensyvi ūkio veikla, palaikanti ekosistemines paslaugas, Estija

Saare Rantso prižiūrimas gamtinis ūkis „Kurese” įsikūręs Kurese kraštovaizdžio draustinyje, priklausančiame Natura 2000 tinklui. Draustinyje saugomas ne tik kraštovaizdis, bet ir prioritetinės buveinės (tokios, kaip specifinės pajūrio pievos (angl. alvars)) bei retos augalų ir gyvūnų rūšys. „Kurese” ūkyje randama 14 iš 37 Estijoje aptinkamų orchidėjų rūšių. Čia jauniklius veda saugomos paukščių rūšys.

Saare Rantso įkurta uždara akcinė bendrovė pradėjo savo veiklą 2012. 2016 m. balandį ši įmonė įsigijo visas „Kurese” gamtiniam ūkiui priklausančias žemes. Nuo to laiko savininkas šiose vietovėse vykdo natūralų ūkininkavimą bei kitas ekonomines veiklas, prisidedančias prie darnaus pievų palaikymo. Mėsinių galvijų (daugiausiai, Limousinveislės) veisimas yra pagrindinė Saare Rantso veikla. Savininkas taip pat svarsto galimybę užsiimti ir su gamtos apsauga susijusia veikla – pusiau natūralių pievų palaikymu, gamtiniu turizmu ir pan. Ūkiui priklausančios pievos yra labai skirtingos, nepaliestos intensyvaus ūkininkavimo, todėl sąlygos šioms veikloms plėtoti yra pakankamai geros.

Projekto veiklos

  • Įrengta girdykla gyvuliams.

  • Pastatytas informacinis stendas.

  • Parengtas pievų priežiūros planas, apimantis mėsinių galvijų auginimą, gamtos apsaugą ir gamtinį turizmą. Šis planas padės pritaikyti integruoto planavimo proncipą ūkio lygmenyje.