Madlienos seniūnija – suinteresuotųjų motyvacija veikti, Latvija

Madlienos seniūnija – suinteresuotųjų motyvacija veikti, Latvija

Madlienos seniūnija yra 168 km2 dydžio teritorija Ogre savivaldybėje, Latvijos viduryje. Dirbami laukai užima 2/5 teritorijos. Seniūnijoje taip pat įsikūręs vaizdingas Orgės slėnio gamtos parkas. Orgės upė yra populiari laivybos mėgėjų tarpe.

Madlienos seniūnija nuo kitų pavyzdinių projekto teritorijų skiriasi orientacija į „minkštas” veiklas. Daug dėmesio skiriama vietos gyventojų įtraukimui į diskusijas apie pievų priežiūrą. Susitikimų metu suformuluojamos žinutės vėliau pateikiamos vietos valdžiai, teikiami siūlymai. Taip įgyvendinamas principas „Iš apačios į viršų”, gyventojai įtraukiami į regiono planavimo procesą.

Projekto veiklos

  • Vyko keletas susitikimų ir diskusijų su vietos bendruomene ir kitais suinteresuotaisiais. Buvo atliktas ekosisteminių paslaugų nustatymas, kartografavimas ir vertinimas. Parengti siūlymai vietos bendruomenei ir verslo subjektams dėl ilgalaikių sprendimų pievų palaikymui.

  • Įrengtas informacinis stendas-knyga.