Dubysos regioninis parkas – apleistos teritorijos ar intensyvus ūkininkavimas, Lietuva

Teritorijos: Šušvės kraštovaizdžio draustinis, Dubysos regioninis parkas ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis, Šaltuonos botaninis-zoologinis draustinis.

Dubysos regioninis parkas – apleistos teritorijos ar intensyvus ūkininkavimas, Lietuva

Lietuvos viduryje esanti teritorija greta Šušvės upės apsupta intensyviai ūkininkaujamų plotų. Čia stiebiasi keletas retų angalų rūšių, kurioms nustelbimu grąsina šalia augantys krūmai ir medžiai, plūgu – ūkininkas. Kita grėsmė – vaizdingo kraštovaizdžio praradimas. Didžioji dalis teritorijos suskaidyta į mažus žemės plotus (vidutiniškai 6 ha), priklausančius daugybei privačių, motyvacijos pievų prižiūrėti neturinčių savininkų.

Dubysos regioniniame parke išsiskiria dvi pagrindinės pievų nykimo priežastys – ekonominė ir socialinė. Lyginant su pievų palaikymu, grūdinių kultūrų auginimas yra pelningesnis dėl didesnių ES išmokų žemės ūkio naudmenoms. Tuo tarpu daugelis apleistų žemių savininkų yra pensininkai arba vietoje negyvenantys asmenys. Jie neturi intereso rūpintis mažais jiems priklausančiais plotais. Ar gali ekosisteminių paslaugų vertinimas žemių savininkams pasiūlyti naudingą pievų palaikymą užtikrinantį sprendimą?

 

Projekto veiklos

  • Vietoj planuotų 20 ha pusiau natūralių pievų buvo atkurta 30,06 ha. Išskirtos ilgalaikės saugomos teritorijos tvarkymo priemonės.
Before restoration works

Prieš pievų atkūrimo darbus

After restoration works

Po pievų atkūrimo darbų

  • Saugomos teritorijos lygmeniu išbandoma integruoto planavimo priemonė.

  • Įrengtas interaktyvus, didelę piniginę primenantis informacinis stendas.