Integrated planning tool

Integruoto planavimo priemonė

Projekto metu kuriama Integruoto planavimo priemonė palengvins sprendimų dėl darnaus pievų tvarkymo priėmimą stiprinant ryšius tarp skirtingų sričų – socialinės gerovės, ekonomikos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio – ir jų politikos. Priemonė veikia GIS (geografinių informacinių sistemų) aplinkoje, įtraukia ekosistemines paslaugas bei socioekonominius parametrus.

integruoto-plavimo-priemone-schema copy

Projekto komanda jau parengė pirmą priemonės loginę stuktūrą, atliko ekosisteminių paslaugų vertinimą pavyzdinėse teritorijose ir įtraukė surinktus duomenis į priemonę. Priemonė šiuo metu gali suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų kompromisą (angl. trade-offs) – t.y. kiek viena ekosisteminė paslauga pakinta padidėjus/sumažėjus kitai paslaugai, remiantis pasikeitimas žemėnaudoje (žr. žemiau esantį paveikslą).

ecosystem-service-assesment-map-tool

Šiuo metu mes plėtojame ir programuojame keletą Sprendimo priėmimo sistemų (angl. Decision Making Systems, DMS) pavyzdžių. Jie bus įtraukti į Priemonę. Šios sistemos apima informacijos rinkinius apie pievų palaikymu ir priežiūra besirūpinančias intitucijas: apibūdina šių institucijų analizės procesus ir problematiką sprendimų dėl pievų tvarkymo priėmime; nurodo etapus, kaip Priemonė padėtų rasti lengvesnius ir efektyvesnius būdus sręsti identifikuotas problemas; nustato, kokie duomenys bus reikalingi norimam rezultatui pasiekti.

Pavyzdžiui, keletas tokių Sprendimo priėmimo sistemų gali atlikti pievų prioretizavimą remiantis daugybės fizinių ir socioekonominių kriterijų analize. Gauti rezultatai gali būti naudojami keliai būdais: 1) ši informacija gali padėti saugomų teritorijų sistemos darbuotojams spręsti dėl savo finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymo saugant gamtiškai vertingiausias pievas; 2) savivaldybių darbuotojai gali naudoti šią informaciją sprendžiant, kurias sosnovskio barsčiais apaugusias teritorijas tvarkyti pirmiausiai. Tokios ir panašios Sprendimo priėmimo sistemos plėtojamos šiuo metu. Numatoma, kad Priemonės naudotojai turės galimybę plėtoti savus būdus pievų priežiūros problemoms spręsti, o Priemonės generuojamus rezultatus naudoti savo darbe. Norint užtikrinti kuo platesnį priemonės naudojimą bus sukurta speciali gebėjimų stiprinimo programa, parengtos naudojimosi instrukcijos, organizuojamos paskaitos.

Numatoma, kad Priemonė bus prieinama tiek plačiajai visuomenei, tiek profesiniams naudojams, tokiems kaip saugomų teritorijų specialistai, savivaldybių darbuotojai, teritorijų ir regionų planuotojai, ūkininkai, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų atstovai. Plačioji visuomenė turės prieigą priei Priemonės generuojamų rezultatų, tuo tarpu, specialistai galės dirbti su skirtingais duomenų rinkiniais ir sluoksniais, analizuoti juos ir generuoti savus rezultatus, kurių jiems reikia priimant sprendimus.

Komentarų nėra.

Parašykite komentarą


septyni − 2 =