Integruoto planavimo priemonė

„Viva Grass integruoto planavimo priemonė“ („Viva Grass priemonė“) yra sprendimų priėmimą bei planavimą dėl darnaus pievų naudojimo ir tvarkymo galinti palengvinti priemonė. Ji suteikia galimybę ekosistemines pievų paslaugas integruoti į planavimą ir sprendimų priėmimą sujungiant biofizinius pievų duomenis (pvz., dirvožemio kokybę, reljefą, žemėnaudą / buveinių tipą) ir ekspertinį ekosisteminių paslaugų bei socioekonominių rodiklių vertinimą. Ši priemonė veikia internetinėje GIS (geografinių informacinių sistemų) platformoje ir vartotojams leidžia:

  • analizuoti pievų ekosisteminių paslaugų teikimą ir kompromisus vartotojo pasirinktuose plotuose;
  • kurti ekosisteminiu požiūriu grįstus pievų priežiūros ir planavimo scenarijus.

„Viva Grass priemonė“ išbandyta 9 pavyzdinėse teritorijose trijose Baltijos šalyse (2 ūkiuose, 4 savivaldybėse, 2 saugomose teritorijose ir 1 apskrityje). Kiekviena iš šių teritorijų turi skirtingą teritorinį ir tematinį mastelį, taip pat – skirtingus prieinamus duomenis (žr. www. vivagrass.eu/lt/demo-cases/). Tokiu būdu „Viva Grass priemonė“ demonstruoja ekosisteminių paslaugų koncepcijos taikymą skirtingame kontekste ir mastelyje.

Priemonė generuoja ekosisteminių paslaugų pasiskirstymo žemėlapius, kurie paruošti sujungiant informaciją apie žemės naudojimą (pusiau natūralios, daugiametės ar kultūrinės pievos, ariama žemė), duomenis apie natūralias sąlygas (žemės kokybė ir šlaito nuolydis) ir ekspertinį ekosisteminių paslaugų skirtinguose pievų tipuose vertinimą. Šioje priemonėje taip pat pateikiamas erdvinis ekosisteminių paslaugų grupių (angl. bundles), kompromisų (angl. trade-offs), karštųjų taškų (angl. hotspots) ir šaltųjų taškų (angl. coldspots) pasiskirstymas. Tai padeda priimti sprendimus dėl naudingiausio pievų naudojimo būdo tiek gamtos, tiek žmogaus atžvilgiu. „Viva Grass priemonė“ apima duomenis apie visą Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritoriją, o tai reiškia, kad ją galima taikyti bet kurioje iš šių šalių. Šios priemonės galimybės neapsiriboja vien pateiktais pavyzdžiais (kurie detaliai pristatomi savarankiško mokymosi platformoje) – ji gali būti taikoma skirtingose planavimo ir sprendimų priėmimo situacijose.

Trumpame video filmuke pristatome „Viva Grass integruoto planavimo priemonę“ (anglų k.). Galite įsijungti titrus tiek anglų, tiek lietuvių kalba.


 

 

Priemonės aplikacijos

 

„Viva Grass priemonė“ siūlo tris skirtingas aplikacijas – „Viva Grass Viewer“, „Viva grass BioEnergy“ ir „Viva Grass Planner“, skirtas skirtingoms vartotojų grupėms ir skirtingam sprendimų priėmimo kontekstui.

 

 


 

Priemonės duomenų produktai

 

Kuriant „Viva Grass priemonę“ ir tris jos modulius, buvo sukurta daug naudingų ir plačiai panaudojamų duomenų rinkinių, kuriuos vadiname „Priemonės duomenų produktais“. Šie duomenų rinkiniai yra vertingi patys savaime, kadangi juose sukaupta daug naujos informacijos, žinių ir patirties (angl. know-how), erdvinės ir duomenų analizės, ekosisteminių paslaugų vertinimo rezultatai. Šie rinkiniai gali būti plačiai naudojami arba pritaikyti tematiškai susijusiuose tyrimuose, analizėse ir planavimo sprendimų priėmime.

Žemiau esančiose galerijose galima rasti išsamius duomenų rinkinius, susijusius su pievomis, ekosisteminėmis paslaugomis ir įvairiais GIS duomenimis. Duomenys apima tris Baltijos šalis – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jie gali padėti įgyvendinti integruoto planavimo ir ekosisteminių paslaugų principus įvairiuose planavimo procesuose.

Viva Grass pagrindo žemėlapis

Tai – pagrindinis „Viva Grass priemonės“ duomenų rinkinys, pagrindo žemėlapis, kuriuo grindžiamas priemonės veikimas. Jis apima informaciją apie pievas, ariamą žemę ir jų teikiamas ekosistemines paslaugas trijose Baltijos šalyse. Šiame duomenų rinkinyje rasite informaciją apie žemės naudojimą, žemės kokybę, reljefą, ekosistemines paslaugas atitinkamuose plotuose, taip pat – papildomą informaciją, pavyzdžiui, rekomendacijas dėl tvarkymo ir naudojimo, informaciją apie pusiau natūralių pievų priskyrimą buveinėms pagal Buveinių direktyvos I-o priedo sąrašą ir kt.

Visi „Viva Grass” pagrindo žemėlapio“ žemės sklypai yra suskirstyti į 40 kategorijų pagal dabartinę žemės naudojimo paskirtį, reljefo savybes ir žemės kokybę. Šie trys bruožai laikomi pagrindiniais veiksniais, lemiančiais ekosisteminių paslaugų teikimą.

Galite atsisiųsti/naudoti „Viva Grass pagrindo žemėlapį“ kaip galutinį produktą (tai yra duomenų rinkinys ir žemėlapiai) arba kaip matricos (skaičiuoklės) formą, kurią galite pritaikyti ir redaguoti pagal savo poreikius.

Viva Grass duomenų valdymo įrankiai

Tai – visos „Viva Grass priemonės“ duomenų paruošimui ir jų atvaizdavimui naudojamos žinios (logika, metodologija ir priemonės). Duomenų valdymo įrankiai gali būti naudojami siekiant geriau suprasti „Viva Grass priemonės“ kūrimo procesą, kitaip tariant – mūsų receptą, kaip viską darėme, arba įkvėpti jus tolesniems moksliniams tyrimams ekosisteminių paslaugų, GIS įrankių kūrimo, GIS taikymo aplinkosaugoje ir kt. srityse.

Jūs galite naudoti tą pačią logiką, kaip ir projekto „LIFE Viva Grass“ mokslininkai arba pritaikyti priemonę pagal savo poreikius. Toliau pateiktuose failuose galite rasti išsamius aprašymus, kaip mes pasiekėme konkrečius rezultatus.

Išvestiniai duomenys

Tai – vizualiai išreikšti duomenų rinkiniai, kuriuos projekto komanda sukūrė analizuodama skirtingus pievų tvarkymo scenarijus ir „Viva Grass priemonės“ naudojimo atvejus. Jie leidžia suprasti platesnį kontekstą ir padeda lengviau ir iš skirtingų perspektyvų analizuoti ekosisteminių paslaugų informaciją apie pievas. Visus šiuos rinkinius parengė arba pritaikė „LIFE Viva Grass“ komanda. Dauguma jų yra sukurti remiantis „Viva Grass pagrindo žemėlapiu“ ir visi jie vizualiai perteikia erdvinį duomenų pasiskirstymą. Šie duomenų rinkiniai yra galutiniai produktai t.y. jų redaguoti negalima, tačiau jie suteikia tam tikrą vaizdinę išraišką, kuri gali padaryti jūsų analizę išsamesnę ar suteikti jai kitokį požiūrio kampą.

Šie duomenų rinkiniai gali palengvinti planavimo sprendimų dėl pievų priežiūros priėmimą.

Su ekosisteminių paslaugų vertinimu susiję kontekstiniai duomenys

Tai – išoriniai duomenų rinkiniai, kuriuos mes naudojame įrankyje, siekdami suteikti platesnį analizės kontekstą ir padėti išspręsti su pievų tvarkymu susijusias problemas. Mūsų komanda nesukūrė šių duomenų rinkinių – jie paimti iš įvairių šaltinių. Dauguma duomenų rinkinių yra atviri ir juos galima rasti nacionaliniuose geoportaluose arba paprašyti tiesiogiai iš duomenų valdytojų. Visgi, surinkome juos į šią duomenų galeriją, kad būtų lengviau rasti su pievomis susijusius duomenis.

„Viva Grass priemonėje“ kontekstinius duomenis naudojome dviem būdais – įterpėme į priemonę, susiejome juos su kitais duomenimis ir taip gavome konkretų praktinį „Viva Grass priemonės“ pritaikymą arba tiesiog pateikėme kaip atskirus sluoksnius, suteikiančius tam tikrą kontekstą pirminiams duomenims.

Kviečiame naudoti šiuos išorinius ir mūsų kurtus (išvestinius duomenų produktus, „Viva Grass pagrindo žemėlapį“) duomenis norint atlikti išsamesnę integruotą analizę.


 

 

Priemonėje vartojamos sąvokos

 

Naudojant „Viva grass integruoto planavimo priemonę“ reikia suprasti ekosisteminių paslaugų sąvoką bei žinoti kitus terminus. Šioje skiltyje galite rasti įrankio aplikacijose naudojamų terminų paaiškinimus. Skaityti toliau.