Viva Grass pagrindo žemėlapis

Viva Grass basemapTai – pagrindinis „Viva Grass priemonės“ duomenų rinkinys, pagrindo žemėlapis, kuriuo grindžiamas priemonės veikimas. Jis apima informaciją apie pievas, ariamą žemę ir jų teikiamas ekosistemines paslaugas trijose Baltijos šalyse. Šiame duomenų rinkinyje rasite informaciją apie žemės naudojimą, žemės kokybę, reljefą, ekosistemines paslaugas atitinkamuose plotuose, taip pat – papildomą informaciją, pavyzdžiui, rekomendacijas dėl tvarkymo ir naudojimo, informaciją apie pusiau natūralių pievų priskyrimą buveinėms pagal Buveinių direktyvos I-o priedo sąrašą ir kt.

„Viva Grass“.pagrindo žemėlapio sudarymo metodologija yra paremta koncepcija, kad patencialų ekosisteminių paslaugų tiekimą lemia gamtinio kapitalo elementų sąveika, apimanti tiek biotinius, tiek abiotinius komponentus, žmogaus indėlį, bei tvarkymo strategijas. Remiantis tokia idėja, „Viva Grass“ pagrindo žemėlapis yra trijų geoduomenų persidengimo rezultatas:

(1) Žemės kokybė (Žemos, vidutinės, aukštos kokybės dirvožemiai ir organiniai dirvožemiai)

(2) Nuolydis (lygus, mažas ir status nuolydis)

(3) Tvarkymo režimas (Pusiau natūralus, nuolatinis, dirbama pieva, ariama žemė)

Pagrindo žemėlapis aplikacijoje „Viva Grass Viewer”

Erdvinių duomenų rinkinių apdorojimo metu buvo gauta 30 pievų klasių ir 10 papildomų ariamos žemės klasių.

Peržvelgti duomenis

Jei pageidaujate gauti pirminių duomenų paketą, spauskite žemiau esantį mygtuką.

Gauti pirminius duomenis