Viva Grass pagrindo žemėlapio matrica

Matrix of Viva Grass basemapEkosisteminių paslaugų (EP) matrica naudojama įvertinti galimą agroekosisteminių EP tiekimą, remiantis kokybiniu vertinimu, kurį atliko ekspertai. Iš esmės EP matrica pateikia pievų ir ariamosios žemės klases eilutėse (žr. „Viva Grass“ pagrindo žemėlapį) ir vertinamus EP stulpeliuose. Sudarius matricą, ekspertai įvertina galimą ep tiekimą kokybiniu balu nuo 0 iki 5, kur 0 reiškia, jog atitinkama ekosisteminė paslauga ten nėra teikiama, o 5 reiškia labai didelį atitinkamos EP tiekimą. Potencialios ekosisteminių paslaugų pasiūlos vertinimas buvo atliktas dviem pakopomis: pirmame etape ekspertai atskirai vertino skirtingų žemės klasių teikiamas ekosistemines paslaugas, tuo tarpu antrame etape ekspertai, per keletą tam skirtų grupės diskusijų, sutarė dėl EP tiekimo vertės. Anksčiau minėtų diskusijų metu ekspertai pateikia savo atsakymus, lygina su likusios grupės atsakymais ir turi galimybę pakartotinai įvertinti EP. Ekspertų įvertinimui pateiktoje matricoje pateikti ne tik pievų tipai ir ekositeminės paslaugos, bet ir po vieną biofizikinį indikatorių kiekvienai EP, kad būtų lengviau susidaryti bendrą vertinamų ekosisteminių paslaugų supratimą.

Kai EP vertės bus priskirtos žemės klasėms matricoje, jas galima lengvai perkelti į „Viva Grass“ pagrindo žemėlapį, leidžianti atlikti tolimesnius erdvinius skaičiavimus.

Atsisiųsti