Ekosisteminių paslaugų grupės

Buveinių grupė (apibendrinti duomenys)

Kaip tai buvo sukurta?

Suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų, kurios priklauso buveinių grupei, verčių sumą; sluoksnį “išeksportuoti” į raster formatą kaip vertę naudojant naujai sukurtą sumos stulpelį; panaudoti “zonal statistics as table” įrankį 5 km gardelės masteliu. Sukurti 3 priklausomumo kategorijas buveinių grupei naudojant metodą “natural breaks (jenks)“.

Ką parodo sluoksnis?

Priklausymo agroekosistemoms lygis, remiantis 5km tinklelio langeliais buveinių grupėje

Atributai

Vidutinė ekosisteminių paslaugų vertė 5×5 km tinklelyje buveinių grupėje

Kaip tai gali būti panaudota?

Buveinių grupės erdvinio pasiskirstymo apžvalga

Atnaujinimo dažnumas

Taip pačiai kaip ir pagrindo žemėlapio duomenys (kartą per metus)

 

Atsisiųsti (apibendrinti 2017 m. duomenys)

Download (aggregated data from 2017)

Produkcijos grupė (apibendrinti duomenys)

Kaip tai buvo sukurta?

Suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų, kurios priklauso buveinių grupei, verčių sumą; sluoksnį “išeksportuoti” į raster formatą kaip vertę naudojant naujai sukurtą sumos stulpelį; panaudoti “zonal statistics as table” įrankį 5 km gardelės masteliu. Sukurti 3 priklausomumo kategorijas buveinių grupei naudojant metodą “natural breaks (jenks)“.

Ką parodo sluoksnis?

Priklausymo agroekosistemoms lygis, remiantis 5km tinklelio langeliais produkcijos grupėje

Atributai

Vidutinė ekosisteminių paslaugų vertė 5×5 km tinklelyje produkcijos grupėje

Kaip tai gali būti panaudota?

Produkcijos grupės erdvinio pasiskirstymo apžvalga

Atnaujinimo dažnumas

Taip pačiai kaip ir pagrindo žemėlapio duomenys (kartą per metus)

Atsisiųsti (apibendrinti 2017 m. duomenys)

Download (aggregated data from 2017)

Dirvožemių grupė (apibendrinti duomenys)

Kaip tai buvo sukurta?

Suskaičiuoti ekosisteminių paslaugų, kurios priklauso buveinių grupei, verčių sumą; sluoksnį “išeksportuoti” į raster formatą kaip vertę naudojant naujai sukurtą sumos stulpelį; panaudoti “zonal statistics as table” įrankį 5 km gardelės masteliu. Sukurti 3 priklausomumo kategorijas buveinių grupei naudojant metodą “natural breaks (jenks)“.

Ką parodo sluoksnis?

Priklausymo agroekosistemoms lygis, remiantis 5km tinklelio langeliais dirvožemių grupėje

Atributai

Vidutinė ekosisteminių paslaugų vertė 5×5 km tinklelyje dirvožemių grupėje

Kaip tai gali būti panaudota?

Dirvožemių grupės erdvinio pasiskirstymo apžvalga

Atnaujinimo dažnumas

Taip pačiai kaip ir pagrindo žemėlapio duomenys (kartą per metus)

Atsisiųsti (apibendrinti 2017 m. duomenys)

Download (aggregated data from 2017)

Buveinių grupė

Ekosisteminių paslaugų grupės gali būti apibrėžiami kaip susijusių ekosisteminių paslaugų ižrinkinys, susietas su tam tikra ekosistema ir paprastai kartu kartojasi laike ir (arba) erdvėje. Vienos ekosisteminės paslaugos padidėjimas grupėje paprastai reiškia ir kitų paslaugų, priklausančių tai grupei, padidėjimą. „LIFE Viva Grass“ analizė atskleidė 3 pievų ekosisteminių paslaugų grupes:

„Buveinių“ grupė apima sritis, kuriose tokių paslaugų kaip „vaistažolės“, „buveinių palaikymas“, „visuotinė klimato kontrolė“ ir „apdulkinimas ir sėklų platinimas“ pasiūlos vertės yra didesnės nei vidutinės (vertės nuo 3 iki 5);

Atsisiųsti (2017 m. duomenys)

Download (data from 2017)

Produkcijos grupė

Ekosisteminių paslaugų grupės gali būti apibrėžiami kaip susijusių ekosisteminių paslaugų ižrinkinys, susietas su tam tikra ekosistema ir paprastai kartu kartojasi laike ir (arba) erdvėje. Vienos ekosisteminės paslaugos padidėjimas grupėje paprastai reiškia ir kitų paslaugų, priklausančių tai grupei, padidėjimą. „LIFE Viva Grass“ analizė atskleidė 3 pievų ekosisteminių paslaugų grupes:

„produkcijos“ grupė apima sritis, kuriose tokių paslaugų kaip „užauginti gyvuliai ir jų produkcija“, „pašarai“, „iš biomasės pagaminti energijos šaltiniai“ ir „klimato procesai“, pasiūlo potencialo vertės yra didesnės nei vidutinė (nuo 3 iki 5);

Atsisiųsti (2017 m. duomenys)

Download (data from 2017)

Dirvožemio grupė

Ekosisteminių paslaugų grupės gali būti apibrėžiami kaip susijusių ekosisteminių paslaugų rinkinys, susietas su tam tikra ekosistema ir paprastai kartu kartojasi laike ir (arba) erdvėje. Vienos ekosisteminės paslaugos padidėjimas grupėje paprastai reiškia ir kitų paslaugų, priklausančių tai grupei, padidėjimą. „LIFE Viva Grass“ analizė atskleidė 3 pievų ekosisteminių paslaugų grupes:

„dirvožemio“ grupė apima sritis, kuriose tokios paslaugos kaip „erozijos masto kontrolė“, „gėlo vandens cheminės sąlygos“, „biologinis valymas“ ir „filtravimas/kaupimas/saugojimas ekosistemose“ pasiūlos potencialo vertės yra didesnės nei vidutinė (vertės nuo 3 iki 5);

Atsisiųsti (2017 m. duomenys)

Download (data from 2017)