Viva Grass BioEnergy

Pievos turi potencialą mums teikti energiją kieto biomasės kuro pavidalu. Centralizuotam šilumos generavimui katilinėse gali būti deginama tiek specialiai šiam tikslui užauginta, tiek daugiametėse ar pusiau natūraliose pievose nušienauta žolė. Daugeliu atvejų, žolės rulonų naudojimas šilumai gaminti yra tinkama alternatyva įprastiems biomasės ištekliams, tokiems kaip medžio granulės. Kai kuriose saugomose teritori – jose nušienavus pusiau natūralias pievas likusi nepanaudota biomasė yra paliekama laukuose ir taip iššvaistoma.

Viva Grass BioEnergy“ aplikacija yra priemonė, kurios pagalba galima įvertinti žolės biomasės išteklių tinkamumą energijai gaminti (vertinant teritorijos plotą, biomasės kiekį bei žolės kaloringumo potencialą) ir informuoto susijusius planuotojus bei suinteresuotuosius apie didžiausią biomasės potencialą turinčias teritorijas. Kadangi šioje aplikacijoje taip pat pateikiama socioekonominė informacija (šiluminės energijos poreikis, šiluminių katilinių vietos), ji taip pat padeda vertinti potencialų energijos poreikį (šildymui).

„Viva Grass BioEnergy“ aplikacijoje naudojami papildomi kontekstinių duomenų šaltiniai pvz., 10 pusiau natūralių pievų klasių yra papildytos informacija apie „Natura 2000” buveinių tipus, kuriems jos priklauso. Aplikacija naudotojui gali suteikti detalią informaciją apie konkrečiam pusiau natūralių pievų tipui priskiriamą vidutinę biomasės gamybą ir vidutinį žolės kaloringumą.

Ši aplikacija yra prieinama visiems be registracijos. Ji leidžia pažymėti ir apibendrinti keleto pievų bioenergijos potencialą. Šioje aplikacijoje taip pat pateikiama informacija apie esamą pasirinktos pievos priežiūros būklę, nendrių įsigalėjimą ir buveinių tipui rekomenduojamą ganymo intensyvumą.

Eiti į „Viva Grass BioEnergy“

Toliau pateikiamas vaizdo įrašas, kuriame žingsnis po žingsnio pristatomos visos aplikacijos funkcijos.

Daugiau informacijos, kaip praktikoje naudoti šią aplikaciją, galite rasti savarankiško mokymosi platformoje.