Šilutės savivaldybė – gamtos rojus, turintis turizmo potencialą, Lietuva

Teritorijos: Nemuno deltos regioninis parkas, Svencelės botaninis-zoologinis draustinis ir Kintų botaninis draustinis.

Šilutės savivaldybė – gamtos rojus, turintis turizmo potencialą, Lietuva

Šilutės savivaldybė ir aplinkinės vietovės yra unikali teritorija, Lietuvoje gerai žinoma dėl turtingos biologinės įvairovės (didžiausia rūšių koncentracija yra pavyzdinėje projekto teritorijoje), žvejybos ir potvynių. Čia eina paukščių migracijos kelias, aptinkama šimtai rūšių paukščių, pavasarį pievose ganosi tūkstančiai žąsų. Nemuno deltoje peri keletas labai retų, globaliai nykstančių paukščių rūšių (pvz., meldinė nendrinukė, stulgys ir kt.). Tai sukuria galimybes pritraukti ornitologų iš viso pasaulio. Tuo pačiu, teritorijoje intensyviai ūkininkaujama. Dėl pievų priežiūros kertasi ūkininkų ir gamtos apsaugos interesai. Siekiant juos suderinti, reikia ieškoti abiems pusėms naudingų pievų palaikymo ir planavimo sprendimų. Labai svarbu gamtos teikiamą naudą išreikšti parametrais, naudojamais ūkinėje veikloje, parodyti ekonominę jos vertę. Tai iš esmės reiškia kalbėti apie gamtą ekonomikos kalba arba remtis ekosisteminių paslaugų principais.

Šioje pavyzdinėje teritorijoje gamtinis turizmas gali tapti jungiamąja grandimi tarp ūkininkavimo ir gamtos apsaugos bei didžiausią ekonominę naudą regionui teikiančiu pievų priežiūros sprendimu. Visgi, kol kas gamtinis turizmas nėra pilnai išplėtotas.

 

Projekto veiklos

  • Siekiant užtikrinti ilgalaikę prievų priežiūrą, gamtinio turizmo augimas gali būti svarbia sąlyga. Regione vyko įvairūs interviu ir diskusijos. Sutarta, kad ornitologinio turizmo (vieno svarbiausių gamtinio turizmo segmentų) plėtrą Šilutės savivaldybėje galėtų paskatinti leidinys paukščių stebėtojams. Vos išleistas jis sulaukė didžiulio populiarumo, buvo išleistas antrasis leidimas. Leidinys platintas tikslinei auditorijai specialiuose renginiuose ir parodose, tarp jų ir  vienoje didžiausių ornitologinio turizmo parodoje „Birdfair 2018“.

  • Savivaldybės lygmeniu išbandyta integruoto planavimo priemonė.

  • Automobilių stovėjimo aikštelėje kelyje Šilutė-Rusnė įrengtas informacinis stendas. Jame pateikiama informacija tiek apie gamtinį turizmą, tiek apie pievų priežiūrą.