Projekti pilootalad

Kurese loodushoiutalu, mille omanik on alates aprillist 2016 OÜ Saare Rantso, asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Kurese rohumaad on tõeliselt mitmekesised ja eelnevalt intensiivsest põllumajandusest puutumata. Maastik varieerub krõbekuivadest loopealsetest kuni allikaliste madalsoodeni. Kuresel pesitsejaist on öösorr, teder, välja-loorkull, soo-loorkull, rukkirääk, musträhn, nõmmelõoke, punaselg-õgija ja sookurg linnudirektiiviga rahvusvaheliselt kaitstavad linnuliigid. Kurese maadel esineb […]
Algne projektiala Lümanda oli Saaremaa lääneservas asuv väike vald (199 km²), mida võib iseloomustada kui puutumatu loodusega ääremaad. Lümanda valiti projekti pilootalaks, kuna see oli üks kolmest alast Eestis, kus esimesena katsetati põllumajandus-keskkonnatoetusi aastatel 2001-2003, mis tähendab ligikaudu 15-aastast rohumaade majandamise kogemust põllumajandus-keskkonnatoetuste abiga. 2015. a jaanuaris liitus Lümanda kahe naabervallaga, moodustades Lääne-Saare valla. Haldusreform […]
Läänemaa on Eesti kõige kaitstum maakond. Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektid: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid koos piiranguvööndiga, moodustavad maakonna pindalast 32%. Kaitsealade rohkus näitab ühelt poolt Lääne maakonna ulatuslikku, hästi säilinud ja rikkalikku looduskeskkonda, kuid teiselt poolt seab piirangud arendustegevusele. Lääne maakonna kaasamise eesmärk projekti pilootalana oli leida maakonnatasandi meetmeid, […]