Sündmused

LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar Eestis

DSC_0507

17. aprillil 2019 toimus Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“. Lisaks LIFE Viva Grass projekti tulemuste tutvustamisele anti seminaril ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku […]

LIFE Viva Grass projekti rahvusvaheline lõpukonverents

20190228_123814

27.-28. veebruaril 2018 toimus Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit, mis töötati projektis välja, et visualiseerida ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi ning luua abivahend ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks otsustusprotsessides ja maakasutuse planeerimisel kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus. Vahetati ka infot käimasolevate siseriiklike ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja […]

Planeerijate koolitus ja külastuspäev Saaremaal 19. septembril 2018

IMG_2874

19. septembril toimus Saaremaal Nasva Klubis rohevõrgustiku planeerimise koolitus, mille järel külastati LIFE projektis „Elu alvaritele“ taastatud loopealseid Vätta poolsaarel. Koolitust viis läbi Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist ja see hõlmas järgmisi teemasid: Rohevõrgustiku kavandamine üldplaneeringuga Ökosüsteemiteenustega arvestamine rohevõrgustiku planeerimisel Rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamine LIFE Viva Grass projektis Saaremaa rohevõrgustiku planeeringulahenduste stsenaariumid rohumaade näitel Viva Grass ekspertsüsteem […]

LIFE Viva Grass ümarlaud Tallinnas, 13.09.2018

IMG_2853

13. septembril 2018 toimus Tallinnas järjekordne LIFE Viva Grass projekti ümarlaud, kus said kokku ökosüsteemiteenuste, planeerimise ja/või rohumaadega tegelevad inimesed erinevatest asutustest ning organisatsioonidest, sh Keskkonnaministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Statistikaametist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Põllumajandusuuringute Keskusest, Eesti Maaülikoolist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest, Eestimaa Looduse Fondist ja Balti Keskkonnafoorumist. Koosoleku eesmärk oli tutvustada LIFE Viva Grass projekti hetkeseisu ja tulemusi (eelkõige projektis […]

Kurese hämmastas külastajaid oma rikkaliku looduse ja kultuuripärandiga

_VM46343

Pühapäeval, 3. juunil toimus Kurese loodushoiutalus ja selle ümbruses 3. LIFE Viva Grass projekti külastuspäev. Loodus- ja kultuuriretk sai teoks koostöös Looduse Omnibussiga, mis tõi Tallinnast Kuresele umbes 50 huvilist. Kurese loodushoiutalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel tutvuti Kurese sumbkülamaastikuga, kus tänaseks on säilinud hoonete kivivaremed, kaevud, keldrid, põlised teed, kalmed, linnusevallid, põlispõllud, pühapaigad ja kiviaedadega […]

Koosolekud Läänemaal ja Saaremaa vallas rohevõrgustiku planeerimisest

img_1890

4. ja 5. aprillil 2018 toimusid järjekordsed koosolekud LIFE Viva Grass projekti pilootaladel Läänemaal ja Saaremaa vallas. Kosolekute eesmärk oli anda ülevaade LIFE Viva Grass projekti hetkeseisust, saada tagasisidet VIVAGRASS töövahendi ja selle rohevõrgustiku otsustussüsteemi kohta ning tutvustada Keskkonnaagentuuri tellimusel valminud juhendit rohevõrgustiku planeerimiseks üldplaneeringutes, millesse ka LIFE Viva Grass projekt andis oma panuse. Koosolekute […]

REGISTREERUMINE ON AVATUD: Rahvusvaheline seminar ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni integreerimisest ruumilisse planeerimisse

BeFunky Collage_1

Jätkates projektis väljakujunenud tava korraldada kevaditi huvitavaid ja asjatundjate seas hinnatud rahvusvahelisi üritusi, kutsub LIFE Viva Grass projekt seminarile “Ökosüsteemiteenuste integreerimine ruumilisse planeerimisse – jätkusuutlikuks maakasutuseks rohumaadel ja mujal”, mis toimub Siguldas, Lätis, 16.-18. mail 2018. Seekord on tähelepanu ja arutelud suunatud järgmistele teemadele: ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutamine planeeringulahenduste väljatöötamisel; olemasolevate planeerimissüsteemide võimalused ja piirangud ökosüsteemiteenuste […]

Saaremaal arutleti, miks ja kuidas arvestada ökosüsteemiteenustega keskkonnakorralduses ning ruumilisel planeerimisel

IMG_1461

26. septembril 2017 toimus LIFE Viva Grass projekti raames Saaremaal Nasva klubis seminar „Ökosüsteemide teenuste keskkonnakorraldusse ja planeerimisprotsessi viimine“. Keskenduti eelkõige rohumaadele, kuid vaadati ka üldisemalt, miks peaks ökosüsteemide teenuste (ehk looduse pakutavate hüvede) kaardistamise ja hindamisega tegelema, millised on vastavad Euroopa Liidu nõuded ja olulised strateegilised dokumendid ning millised tegevused on Eestis selles vallas […]

Kurese avas külastajatele uksed

IMG-0849

20. juulil toimus Kurese loodushoiutalus järjekorde külastuspäev, mille käigus tutvustati kohaletulnuile piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Kurese asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Sealsed rohumaad on tõeliselt mitmekesised ja eelnevalt intensiivsest põllumajandusest puutumata. Maastik varieerub krõbekuivadest loopealsetest kuni allikaliste madalsoodeni. Kuresel pesitsejaist on öösorr, teder, välja-loorkull, soo-loorkull, rukkirääk, musträhn, nõmmelõoke, punaselg-õgija ja sookurg linnudirektiiviga rahvusvaheliselt kaitstavad linnuliigid. […]

Poollooduslike koosluste teemaline ümarlaud, mai 2017

26. mail toimus projekti LIFE Viva Grass raames poollooduslike koosluste teemaline riiklik ümarlaud, kus tutvustati rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamiseks välja töötatud töövahendit, selle ülesehitust, funktsioone ja rakendamisvõimalusi keskkonnakorralduses. Eesti Maaülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor Kalev Sepp andis ülevaate projekti LIFE Viva Grass väljakutsest, kogutud andmetest ja uuringutest, rohumaade ökosüsteemide kaardistamisest ning loodavast planeerimisvahendist. Ta rääkis, milline […]

Leedri küla IV Kadakapäev, juuli 2016

Leedri küla kadakapäev

9. juulil toimus Saaremaal, Lääne-Saare vallas, Leedri külas IV Kadakapäev „Rohelised niidud“, mis sel aastal korraldati koostöös LIFE Viva Grass projektiga. Päeva peateemaks olid meid ümbritsevad kaunid rohelised niidud ehk poollooduslikud kooslused, nende tähtsus ning väärtus. Tegevust jätkus kõigile. Toimusid loengud niitudest ja nende väärtusest. Merle Kuris tutvustas LIFE Viva Grass projekti ning selle käigus […]

Kurese tervitas külastajaid Natura 2000 päeval, mai 2016

IMG_1380

21. mail 2016, üle-euroopalisel Natura 2000 päeval, toimus Kuresel esimene külastuspäev LIFE Viva Grass projekti raames. Külastuspäeval osales üle 20 inimese, sh mitmed kohalikud ettevõtjad koos peredega ja ka valla volikogu esimees. Kurese loodustalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel toimus ringkäik, mille käigus tutvustati kohaletulnuile Kurese piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Sellele järgnes piknik, kus talu praegune […]

Balti Keskkonnafoorum osales Läänemaa looduskaitse teemalisel seminaril, mai 2016

Merle Kuris Balti Keskkonnafoorumist tutvustas 25. aprillil 2016 Lihulas toimunud seminaril LIFE Viva Grass projekti õppereisidel kogutud info põhjal häid näited, kuidas erinevates Euroopa riikides kasutatakse looduslikke rohumaid majandusliku tulu teenimiseks. Esitletud näited on koondatud LIFE Viva Grass projektis välja antud ingliskeelsesse brošüüri, mida ka kohapeal jagati. Läänemaal, mille pindalast 32% on kaitse all ja […]

Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas, jaanuar-veebruar 2016

Lääne-Saare koosolek

  Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) raames toimusid jaanuari lõpus ja veebruari alguses koosolekud Läänemaa ja Lääne-Saare valla keskkonna-, arengu- ja planeerimisspetsialistidega. Kohtumisel tutvustati projektis välja töötatud rohumaade ökosüsteemiteenuste määratlemise metoodikat ja selle katsetamist Lääne maakonnas, […]

Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest, mai-juuni 2015

IMG_7276

MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga kutsus Lääne-Saare vallas, Läänemaal ja Tallinnas kolmele kohtumisele kokku pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud osapooled, et arutleda pool-looduslike koosluste majandamisega seotud võimaluste ja probleemide üle. Koosolekud toimusid LIFE projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames. Kohtumiste materjalid leiate siit: Lääne-Saare koosolek, 13. mai 2015 – […]