E-õppe platvorm

E-õppe platvorm

  • aitab õppida kasutama Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit kodust väljumata;
  • tutvustab ökosüsteemiteenuste ja integreeritud planeerimise kontseptsioone ning annab muud vajalikku taustateavet;
  • näitab, kuidas muudavad erinevad majandamispraktikad ökosüsteemiteenuste pakkumist.

Õppematerjalid

E-õppe platvorm koosneb kahest osast. Teooria osast leiate 6 peatükki, mis sisaldavad taustateavet, mis on vajalik, mõistmaks Viva Grass töövahendis kasutatud põhimõtteid, lähenemisviise ja termineid. Teoorias tutvustatakse ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse kontseptsioone ja ka erinevaid ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise metoodikaid. Praktilised õppematerjalid annavad teavet ja samm-sammult juhiseid Viva Grass töövahendi praktiliseks kasutamiseks erinevates situatsioonides.