Paviļņas reģionālais parks – vieta, kur tiekas pilsēta un daba, Lietuva

Territories: Grasslands in Ribiškės landscape reserve and Dvarčionių geomorphological reserve.

Paviļņas reģionālais parks – vieta, kur tiekas pilsēta un daba, Lietuva

Viena no visainaviskākajām vietām tieši pie Lietuvas galvaspilsētas jau vairākus gadu desmitus ir tikusi maz izmantota. Šajā vietā nav notikusi lauksaimnieciskā darbība, zālāji bija pamesti un elpu aizraujošos skatus apslēpa saaugušie krūmi. Tomēr, par spīti šim faktam, dažas retas augu sugas joprojām atrodamas šajos zālājos.

Pilotteritorijā lauksaimniecības darbības nevar veikt, tomēr zālāji sniedz vērtīgus ekosistēmas pakalpojumus Viļņas iedzīvotājiem, un šiem zālājiem ir liels potenciāls kalpot izglītojošiem un atpūtas mērķiem.

Projekta aktivitātes

  • Atjaunoti dabiskie zālāji 11 hektāru platībā (iepriekš plānoto 8 vietā) un sagatavotas rekomendācijas ilgtermiņa zālāju apsaimniekošanai.
Before grassland restoration works

Pirms zālāju atjaunošanas

After grassland restoration works

Pēc zālāju atjaunošanas darbu veikšanas

 

 

 

 

 

 

 

  • Integrētais plānošanas rīks testēts aizsargājamās teritorijas mērogā.

  • Uzstādīts interaktīvs informatīvais stends.

  • Noorganizētas 3 atvērto dienas (2017. gada septembrī, 2018. gada jūnijā un septembrī).