Dubisas reģionālais parks – novārtā atstāts, par spīti intensīvajai lauku apsaimniekošanai, Lietuva

Territories: State Šušvė landscape reserve, Dubysos regional park and Pašešuvis landscape reserve, Šaltuona botanical-zoological reserve.

Dubisas reģionālais parks – novārtā atstāts, par spīti intensīvajai lauku apsaimniekošanai, Lietuva

Lietuvas vidienē esošais Dubisas reģionālais parks atrodas intensīvās lauksaimniecības zonā. Dažas šeit esošās reto augu sugas tiek apdraudētas, jo tās vai nu noēno apkārt saaugušie koki un krūmi, vai arī tās tiek iznīcinātas, ja zeme tiek uzarta lauksaimnieciskām vajadzībām. Problēma ir arī tāda, ka tiek zaudēti ainaviskie skatu punkti. Lielākā daļa teritorijas ir sadalīta ļoti mazos zemes gabalos (apmēram 6 h lielumā), kas pieder lielam skaitam privāto zemes īpašnieku, kuriem nav motivācijas uzturēt zālājus. Viens no iemesliem ir tāds, ka ES tiešmaksājumu shēmas ir ekonomiski daudz izdevīgākas un labības audzēšana ir daudz ienesīgāka. Vēl viens iemesls ir tāds, ka zemes īpašnieki ir pensionāri vai arī viņi nav vietējie, tādējādi viņiem nemaz nav intereses apsaimniekot šos mazos zemes gabaliņus. Vai ekosistēmas pakalpojumu novērtējums varētu sniegt zemes īpašniekiem risinājumu zālāju apsaimniekošanai?

Projekta aktivitātes

  • Atjaunoti 30,06 hektāru dabiskā zālāju (iepriekš plānoto 20 hektāru vietā) un izstrādāti praktiski ilgtermiņa pasākumi aizsargājamai teritorijai.
Before restoration works

Pirms zālāju atjaunošanas darbiem

After restoration works

Pēc zālāju atjaunošanas darbu veikšanas

  • Integrētais plānošanas rīks testēts aizsargājamās teritorijas mērogā.

  • Uzstādīts interaktīvs, atverams informatīvais stends.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Noorganizētas 4 atvērto durvju dienas (2017. gada jānvārī, jūlijā un septembrī, kā arī 2018. gada septembrī). Vairāk nekā 200 dalībnieku apmeklēja šos pasākumus.