“Kalnāju ferma” – dabas resursu kapacitāte sasaistē ar ekonomisko labumu, Latvija

“Kalnāju ferma” – dabas resursu kapacitāte sasaistē ar ekonomisko labumu, Latvija

Sākotnēji projektā ar nosaukumu “Šovītes”, patlaban saimniecībā “Kalnāju ferma” turēti 50 gaļas liellopi ar mērķi iegūt augstas kvalitātes bioloģisko gaļu. Lopi ganās 80 hektāros zālāju, kas agrāk bijusi kolhoza aramzeme. Vēlāk teritorija pamazām aizauga. Tā kā zeme netika apsaimniekota vairākus gadus, tā aizauga ar krūmiem. Uzsākot liellopu audzēšanu, tagadējam īpašniekam nācās uzlabot zālāju kvalitāti. Tika pieņemts lēmums ne tikai atbrīvot teritoriju no krūmiem, bet arī palielināt zālāju dabisko bioloģisko daudzveidību, lai uzlabotu iegūstamās lopbarības kvalitāti. Līdztekus tika ņemti vērā arī ekonomiskie aspekti – īpašnieks aprēķināja, ka dabiskās pļavas ilgtermiņā prasa mazākas investīcijas salīdzinājumā ar kultivētajiem zālājiem.

 

Projekta aktivitātes

  • Atjaunoti pamestie zālāji 80 hektāru platībā, koku un krūmu izciršana, celmu un sakņu likvidēšana, akmeņu novākšana, augsnes izlīdzināšana  saknes. Izstrādāts zālāju apsaimniekošanas plāns.

  • Integrētais plānošanas rīks testēts saimniecības mērogā. Projekta eksperti īstenoja pieeju, ka ieinteresēto pušu paŗstāvji testēja rīku un diskutēja par turpmākajiem rīka uzlabojumiem.

  • Notice board was built.

  • Noorganizētas 3 atvērto durvju dienas (2016. gada jūnijā, 2017. gada ugustā un 2018. gada oktobrī). Tās apmeklēja vairāk nekā 50 interesentu.