Integrētais plānošanas rīks

Aicinām testēt Integrēto plānošanas rīku!

„Vivagrass Bio Energy“

LIFE Viva Grass projekta eksperti aicina ikvienu interesentu patestēt Integrēto plānošanas rīku, kas izstrādāts projekta ietvaros. Rīks sniedz iespēju no dažādām perspektīvām novērtēt zālāju sniegtos labumus, kā arī akcentē zālāju ekosistēmas pakalpojumus. Ekosistēmas pakalpojumu koncepts Baltijas valstīs ir samērā jauns – un šī ir pirmā reize, kad šāds ekosistēmas pakalpojumu novērtējums ir veikts kādai atsevišķāki […]

Integrētais plānošanas rīks

Integrētais plānošanas rīka mērķis ir piedāvāt labāko risinājumu ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, stiprinot sasaisti starp sociālajiem, ekonomiskajiem, vides, lauksaimniecības aspektiem un politikas nostādnēm. Rīks bāzēts uz ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) tehnoloģiju un pieejams tiešsaistē, un tas palīdzēs plānotājiem izvēlēties labāko zālāju apsaimniekošanas risinājumu konkrētajam zālājam. Projekta ietvaros ir izstrādāts integrētā plānošanas rīka ietvars, kā arī pabeigts […]