Integreeritud planeerimise töövahend

Proovi VIVAGRASS planeerimisvahendit!

„Vivagrass Bio Energy“

LIFE Viva Grass projekti meeskond on välja töötanud integreeritud planeerimisvahendi, mis võimaldab näha ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta erinevaid rohumaade pakutavaid hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on Balti riikides suhteliselt uus – LIFE Viva Grass projektis hinnati esmakordselt rohumaade ökosüsteemiteenuseid. Planeerimisvahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic […]

Terviklik planeerimisvahend

Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid. Projekti meeskond on kokku pannud planeerimisvahendi esimese loogilise raamistiku, viinud läbi ökosüsteemiteenuste hindamise projektis osalevate pilootaladel ja paigutanud saaud info valmivasse rakendusse. Hetkel […]