Projekta noslēguma pasākums

Picture1

2019. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 13:00-18:00 projekta partneri, eksperti, apmācību dalībnieki un interesenti tikās projekta noslēguma pasākumā. Atklāšanas uzrunu teica Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģerts Nikodemus, izsakot gandarījumu par projekta ietvaros paveikto un veiksmīgo sadarbību. Pēc tam tika atskaņoti 2 video sveicieni – no projekta […]

Veiksmīgi noslēdzies apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmantošanu telpiskajā plānošanā

IMG_8171

2018. gada novembrī Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības pašvaldību, universitāšu, uzņēmumu, plānošanas reģionu pārstāvjiem un citiem speciālistiem- kopā aptuveni 150 interesentiem. Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas […]

Domnīca “Zālāju novērtējums un turpmākie apsaimniekošanas risinājumi Madlienas pagastā”

20181103_125359

2018. gada 3. novembrī Madlienā norisinājās ieinteresēto pušu pasākums, kura mērķis bija pārrunāt LIFE Viva Grass projekta aktualitātes, gan arī izzināt Latvijas Dabas fonda īstenotā GrassLIFE projekta pieredzi. Domnīcas ievadā Baltijas Vides Foruma vides eksperte Dana Prižavoite iepazīstināja ar zālāju sniegto labumu novērtējumu Madlienas pagastā pēc iedzīvotāju novērtējuma: nozīmīgās un daudzfunkcionālākās teritorijas, savukārt Latvijas Universitātes […]

Latvijā tiek uzsākts apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Informacija par apmacibas kursiem

Viva Grass integrētais plānošanas rīks ir ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmās) bāzēta un tiešsaistē pieejama platforma, kas sniedz iespējas: apzināt agro-ekosistēmu un īpaši zālāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to izplatību, izmantot šo informāciju, lai plānotu zemes izmantošanu un ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Apmācību laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un […]

Seminārs par zālāju atjaunošanu un ainavu plānošanu

dav

2018. gada 9. oktobrī Cēsīs LIFE Viva Grass projekta ietvaros norisinājās seminārs “Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”. Semināra pirmā daļa tika veltīta LIFE Viva Grass projekta pieejai un risinājumiem zālāju apsaimniekošanā, ietverot gan īsu pārskatu par projekta ietvaros paveikto, gan par zālāju atjaunošanas sasniegtajiem rezultātiem, uzturēšanas nosacījumiem un secinājumiem, gan sniedzot pārskatu par […]

Dalība tīklošanās pasākumā Baltijas valstu LIFE programmas projektiem

sdr

2018. gada 20.-21. septembris, Klaipēda. Tīklošanas pasākums notika jau trešo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas īstenotā LIFE projekta “Kapacitātes palielināšanas LIFE programmas ieviešanai Latvijā” ietvaros. Tradicionāli tajā piedalījās Baltijas valstu LIFE projektu īstenotāji, kā arī LIFE nacionālie kontaktpunkti – par LIFE programmas ieviešanu atbildīgās amatpersonas valstī. Pasākuma […]

Projekts prezentēts trešajā Latvijas LIFE projektu tikšanās reizē

New Microsoft PowerPoint Presentation

2018. gada 31. augustā Ķemeros norisinājās Latvijā īstenoto LIFE programmas projektu tikšanās. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu. Pārskatu par projekta LIFE Viva Grass ieviešanas gaitu sniedza vides eksperte Dana Prižavoite. Plašāka informācija par pasākumu […]

Atvērto durvju diena Madlienā

IMG_7045

2018. gada 7. jūlijs. Turpinot iepazīt zālāju daudzveidību, to sniegtos labumus un nepieciešamos pasākumus zālāju veiksmīgai apsaimniekošanai, devāmies izziņas braucienā pa Madlienas apkārtni. Dienas iesākumā devāmies uz Vēreni Madlienas pagastā, kur saimniece Māra iepazīstināja ar savas saimniecības darbību – vispirms izvadājot un izrādot kazu aploku, pēc tam – daudzos trušus būrus. Pēc tam devāmies uz […]

Sanāksme par ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšanu Cēsu novadā

dav

2018. gada 8. jūnijā Vaives pagastā, Cēsu novadā, notika otrā ieinteresēto pušu sanāksme “Ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšana Cēsu novadā”. Tajā vispirms tika runāts un diskutēts par vērtīgām ainavu teritorijām, balstoties uz ekosistēmas sniegto pakalpojumu nodrošinājumu un Viva Grass plānošanas rīka pielietojumu teritoriju nozīmīguma novērtēšanā. Savukārt pēc tam dalībnieki tika iepazīstināti ar ainavas pārvaldības prioritātēm, iespējamiem risinājumiem […]

Semināra “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem” materiāli

04

2018. gada 16.-18. maijā Siguldā noritēja projekta ietvaros rīkotais starptautiskais seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”.  16. maijā 2 sesijas tika veltītas ekosistēmas pakalpojumu kartēšanai, iegūtajai pieredzei un atziņām, savukārt 17. maijā 3 tematiskās sesijas tika veltītas attiecīgi esošo plānošanas sistēmu kapaciātei integrēt EP, ieinteresēto pušu zināšanu […]

Atvērto durvju diena Vaivē – izzinot zālāju sniegtos labumus

8

5. maijā, Lauku dienu ietvaros – visi interesenti tikai aicināti apmeklēt Vaivi. Cēsu novada pašvaldības un “Baltijas Vides Foruma” eksperti līdztekus dažādām aktivitātēm aicināja izzināt arī zālāju sniegtos labumus – bija gan prezentācija par to,  kā Latvijā radušies zālāji, kāpēc tos ir vērts saglabāt un kādus labumus tie sniedz cilvēkam, gan viktorīna ar iespēju pārbaudīt […]

Projekta eksperts Ivo Vinogradovs uzstāsies semināros par ainavu plānošanu

IMG_1634

Lēmumi, ko pieņemam šodien, veidos ainavu, kurā dzīvos nākamās paaudzes. Šī ainava ietekmēs un veidos mūsu bērnus un mazbērnus, tāpat kā šodienas ainavai ir ietekme uz mums. Cik bagātīgu ainavu mēs nodosim nākotnei? Kā veidot un plānot ainavu? Kā ainavu novērtēt? Cik Latvijas novados ir izstrādāti ainavu tematiskie plāni un kāda ir bijusi to norise? […]

Aicinājums uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”

BeFunky Collage_1

Turpinot labi iesākto tradīciju rīkot interesantus un noderīgus starptautiskus pasākumus pavasarī, LIFE Viva Grass projekts aicina uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”. Seminārs tiks rīkots š.g. 16.-18. maijā Siguldā.  Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta diskusijām un viedokļu apmaiņai par šādiem tematiem: ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieguldījums […]

Cēsīs noritējis seminārs par ainavu pārvaldību

DSC_0470

2018. gada 20. februārī Cēsīs notika sanāksme “ĢIS plānošanas rīka izmantošana ainavu pārvaldības prioritāšu noteikšanā: CĒSU NOVADA PIEMĒRS”.  Sanāksmē piedalījās plānotāji un projekta vadošie speciālisti no Baltijas Vides Foruma un Latvijas Universitātes, Vaives pagasta pārstāvji un tūrisma speciālisti. Semināra laikā Baltijas Vides Foruma eksperte Anda Ruskule runāja par ainavu kā resursu un ekosistēmas sniegto  pakalpojumu pieeju […]

Projekta eksperti uzstājās ar prezentācijām Latvijas Universitātes 76. konferencē

LU-logo

Konferences ietvaros 2018. gada 2. februārī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 324./325.auditorijā notika sekcijas sēde “Telpiskā plānošana un attīstība”. Tās ietvaros Anda Ruskule (LIFE Viva Grass projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma) uzstājās ar prezentāciju “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā – Eiropas redzējums un iespējas Latvijā”, savukārt Ivo Vinogradovs (projekta […]

Jauna brošūra “Stiprinot lauku dzīvotspēju – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai”

zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai

Turpinot LIFE Viva Grass projekta ietvaros sagatavoto brošūru sēriju, piedāvājam jaunāko brošūru “STIPRINOT LAUKU DZĪVOTSPĒJU – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai“. Zālāji ir snieguši iespēju daudzām ģimenēm mainīt dzīves stilu un atgriezties pie lēnāka dzīves ritma, dzīvojot lielākā saskaņā ar dabas norišu cikliem. Zālājiem ir nozīmīga loma arī no ekonomiskā aspekta, jo tie sniedz iespēju […]

Domnīcā vērtē zālāju apsaimniekošanas problēmas un nākotnes perspektīvas

sdr

2017. gada 2. decembrī, turpinot diskusiju sēriju par zālāju apsaimniekošanu Madlienas pagastā un to sniegto labumu izmantošanas iespējām, kā arī iepazīstot vietējo zālāju daudzveidību, projekta pilotteritorijas interesentu grupa tika aicināta uz nākamo kopīgo tikšanos. Šajā reizē tikšanās tika organizēta projekta partnera – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes “mājvietā” – Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā […]

Norisinājies otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”

1509455076_842

2017. gada 27. oktobrī Eiropas Savienības mājā norisinājās otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, pulcējot teju 50 interesentus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, kas aktīvi seko līdzi aktuālajām norisēm ekosistēmu pakalpojumu izpētē Latvijā. Turpinot gada sākumā aizsākto tradīciju pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, […]

Projekts prezentēts Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākumā Pērnavā

LIFE_Pernava

2017. gada 28. – 29. septembrī Pērnavā notika tīklošanas pasākums Baltijas valstu LIFE programmas projektiem. Pasākumā piedalījās pārstāvji no 15 LIFE projektiem, tai skaitā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kapacitātes projektu pārstāvji un Lietuvas un Igaunijas LIFE nacionālās kontaktpersonas. Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē par projektu ieviešanu Baltijas valstīs, apspriest kopējus izaicinājumus un labās prakses piemērus […]

Projekts prezentēts Latvijā īstenojamo LIFE projektu otrajā tikšanās reizē

7

2017. gada 23. augustā tika rīkota sanāksme, kuras mērķis – dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes LIFE projektos. Sanāksme notika projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros. Tikšanās pirmajā daļā projektu pārstāvji prezentēja klātesošajiem katra projekta aktualitātes un padarīto gada laikā, savukārt otrajā daļā notika diskusija par izaicinājumiem un labās […]