Visas jaunumi

Seminārs par zālāju atjaunošanu un ainavu plānošanu

2018. gada 9. oktobrī Cēsīs LIFE Viva Grass projekta ietvaros norisinājās seminārs “Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”. Semināra pirmā daļa tika veltīta LIFE Viva Grass projekta pieejai un risinājumiem zālāju apsaimniekošanā, ietverot gan īsu pārskatu par projekta ietvaros paveikto, gan par zālāju atjaunošanas sasniegtajiem rezultātiem, uzturēšanas nosacījumiem un secinājumiem, gan sniedzot pārskatu par zālāju un to sniegto ekosistēmas pakalpojumu nozīmi sabiedrības skatījumā un akcentējot zālāju apsaimniekošanas ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu. Semināra otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar LIFE Viva Grass pieeju un piedāvātajiem risinājumiem teritoriju un ainavas plānošanā, demonstrējot Cēsu novada piemēru: Viva Grass rīka piedāvātie risinājumi ainavu pārvaldībai un priekšlikumi Cēsu attīstības programmai. Semināra noslēgumā tika sniegta informācijapar apmācības kursiem “Viva Grass rīka pielietošana plānošanā”.

Semināra maeriāli:
00_Dienaskartiba_09.10.2018
01_Par projektu K.Veidemane
02_Zalaju atjaunošana_D.Prizavoite
03_Par ekosistemu nozimi K.Veidemane
04_Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums_A.Ruskule
05_Viva Grass rīka izmantojums planošanā_I.Vinogradovs
06_Priekslikumi Cēsu attīstības programmai_A.Ruskule_I.Vinogradovs
07_Informacija par apmacibas kursiem_R.Kasparinskis

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


two × = 2