Visas jaunumi

Aicinājums uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”

Turpinot labi iesākto tradīciju rīkot interesantus un noderīgus starptautiskus pasākumus pavasarī, LIFE Viva Grass projekts aicina uz starptautisku semināru “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšana telpiskajā plānošanā ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai zālājos un ārpus tiem”. Seminārs tiks rīkots š.g. 16.-18. maijā Siguldā.

 Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta diskusijām un viedokļu apmaiņai par šādiem tematiem:

  • ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieguldījums plānošanas risinājumu attīstībā;
  • esošo plānošanas sistēmu iespējas un ierobežojumi ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai;
  • ieinteresēto pušu iesaistīšana zināšanu stiprināšanā par ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājumu un zemes lietošanas prioritizēšanu.

Semināra ietvaros būs iespēja doties arī izziņas braucienā uz LIFE Viva Grass projekta pilotteritorijām. Apmeklējot Cēsu novadu, dalībnieki varēs novērtēt ainavu plānošanas un zālāju atjaunošanas rezultātus, savukārt Vecpiebalgas novada zemnieku saimniecībā “Šovītes” būs iespēja novērtēt gan īstenotos zālāju atjaunošanas pasākumus, gan izjautāt saimnieku pa ilgtspējīgas saimniekošanas praksi. Seminārā paredzēts arī pārgājiens uz Gaujas senlejas zālājiem pie Siguldas.

 Dienaskārtības uzmetumu (angļu valodā) lūdzu skatīt šeit, tiešsaistes reģistrācijas forma ir pieejama šeit.

Atskats uz projekta ietvaros rīkotajiem iepriekšējiem starptautiskajiem pasākumiem:

  • “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai”, 10.-12.05.2017, Tallina, Igaunija (informācija pieejama šeit);
  • “Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums”, 6.-8.10.2016, Palmse, Igaunija (informācija pieejama šeit);
  • “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”, 27.-29.05.2015, Kandava, Latvija (informācija pieejama šeit).
Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


× three = 3