LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar Eestis

DSC_0507

17. aprillil 2019 toimus Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“. Lisaks LIFE Viva Grass projekti tulemuste tutvustamisele anti seminaril ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku […]

Planeerijate koolitus ja külastuspäev Saaremaal 19. septembril 2018

IMG_2874

19. septembril toimus Saaremaal Nasva Klubis rohevõrgustiku planeerimise koolitus, mille järel külastati LIFE projektis „Elu alvaritele“ taastatud loopealseid Vätta poolsaarel. Koolitust viis läbi Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist ja see hõlmas järgmisi teemasid: Rohevõrgustiku kavandamine üldplaneeringuga Ökosüsteemiteenustega arvestamine rohevõrgustiku planeerimisel Rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamine LIFE Viva Grass projektis Saaremaa rohevõrgustiku planeeringulahenduste stsenaariumid rohumaade näitel Viva Grass ekspertsüsteem […]

LIFE Viva Grass ümarlaud Tallinnas, 13.09.2018

IMG_2853

13. septembril 2018 toimus Tallinnas järjekordne LIFE Viva Grass projekti ümarlaud, kus said kokku ökosüsteemiteenuste, planeerimise ja/või rohumaadega tegelevad inimesed erinevatest asutustest ning organisatsioonidest, sh Keskkonnaministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Statistikaametist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Põllumajandusuuringute Keskusest, Eesti Maaülikoolist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest, Eestimaa Looduse Fondist ja Balti Keskkonnafoorumist. Koosoleku eesmärk oli tutvustada LIFE Viva Grass projekti hetkeseisu ja tulemusi (eelkõige projektis […]

Kurese hämmastas külastajaid oma rikkaliku looduse ja kultuuripärandiga

_VM46343

Pühapäeval, 3. juunil toimus Kurese loodushoiutalus ja selle ümbruses 3. LIFE Viva Grass projekti külastuspäev. Loodus- ja kultuuriretk sai teoks koostöös Looduse Omnibussiga, mis tõi Tallinnast Kuresele umbes 50 huvilist. Kurese loodushoiutalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel tutvuti Kurese sumbkülamaastikuga, kus tänaseks on säilinud hoonete kivivaremed, kaevud, keldrid, põlised teed, kalmed, linnusevallid, põlispõllud, pühapaigad ja kiviaedadega […]

Koosolekud Läänemaal ja Saaremaa vallas rohevõrgustiku planeerimisest

img_1890

4. ja 5. aprillil 2018 toimusid järjekordsed koosolekud LIFE Viva Grass projekti pilootaladel Läänemaal ja Saaremaa vallas. Kosolekute eesmärk oli anda ülevaade LIFE Viva Grass projekti hetkeseisust, saada tagasisidet VIVAGRASS töövahendi ja selle rohevõrgustiku otsustussüsteemi kohta ning tutvustada Keskkonnaagentuuri tellimusel valminud juhendit rohevõrgustiku planeerimiseks üldplaneeringutes, millesse ka LIFE Viva Grass projekt andis oma panuse. Koosolekute […]

Kurese tervitas külastajaid Natura 2000 päeval, mai 2016

IMG_1380

21. mail 2016, üle-euroopalisel Natura 2000 päeval, toimus Kuresel esimene külastuspäev LIFE Viva Grass projekti raames. Külastuspäeval osales üle 20 inimese, sh mitmed kohalikud ettevõtjad koos peredega ja ka valla volikogu esimees. Kurese loodustalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel toimus ringkäik, mille käigus tutvustati kohaletulnuile Kurese piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Sellele järgnes piknik, kus talu praegune […]

Balti Keskkonnafoorum osales Läänemaa looduskaitse teemalisel seminaril, mai 2016

Merle Kuris Balti Keskkonnafoorumist tutvustas 25. aprillil 2016 Lihulas toimunud seminaril LIFE Viva Grass projekti õppereisidel kogutud info põhjal häid näited, kuidas erinevates Euroopa riikides kasutatakse looduslikke rohumaid majandusliku tulu teenimiseks. Esitletud näited on koondatud LIFE Viva Grass projektis välja antud ingliskeelsesse brošüüri, mida ka kohapeal jagati. Läänemaal, mille pindalast 32% on kaitse all ja […]

BEF EE külaskäik Kurese tallu, märts 2016

DSC_7329

Eelmisel nädalal, 31. märtsil külastasid Laura Remmelgas ja kai Klein Kurese talu, mis on pilootalaks ning partneriks projektis LIFE Viva Grass. Tutvuti kariloomade ootuses olevate rohumaadega ning projekti käigus ehitatud puurkaevuga. Lisaks näitas talu peremees Urmas Vahur „Elu alvaritele“ projektis taastatavaid loopealseid. Kurese talu põhitegevuseks on külamaastikel loodushoiu- ja pärandkultuuri kaitse korraldamine. Igal aastal tuuakse […]