Kõik uudised

Planeerijate koolitus ja külastuspäev Saaremaal 19. septembril 2018

19. septembril toimus Saaremaal Nasva Klubis rohevõrgustiku planeerimise koolitus, mille järel külastati LIFE projektis „Elu alvaritele“ taastatud loopealseid Vätta poolsaarel. Koolitust viis läbi Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist ja see hõlmas järgmisi teemasid:

  • Rohevõrgustiku kavandamine üldplaneeringuga
  • Ökosüsteemiteenustega arvestamine rohevõrgustiku planeerimisel
  • Rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamine LIFE Viva Grass projektis
  • Saaremaa rohevõrgustiku planeeringulahenduste stsenaariumid rohumaade näitel
  • Viva Grass ekspertsüsteem ja selle kasutusvõimalused
  • Praktiline töö, mille käigus arutati Saaremaa rohevõrgustiku toimivuse hindamist, konflikte arendustega ja rohevõrgustiku täpsustamise vajadust ökosüsteemiteenuste alusel.

Koolitusele järgnes Annely ja Bert Holmi juhtimisel väljasõit LIFE projektis „Elu alvaritele“ taastatud loopealsetele Vätta poolsaarel.

Koolitusel ja külastupäeval osales 12 inimest Saaremaa ja Muhu Vallavalitsustest, Keskkonnaametist, Eesti Maaülikoolist ja Balti Keskkonnafoorumist.

Vaata ürituse pilte siit

Koolituse ettekanne:

Rohevõrgustiku täpsustamine üldplaneeringutes. Arengud LIFE Viva Grass projektis: ekspertsüsteem. Kalev Sepp, Eesti Maaülikool

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


× nine = 36