Kõik uudised

LIFE Viva Grass ümarlaud Tallinnas, 13.09.2018

13. septembril 2018 toimus Tallinnas järjekordne LIFE Viva Grass projekti ümarlaud, kus said kokku ökosüsteemiteenuste, planeerimise ja/või rohumaadega tegelevad inimesed erinevatest asutustest ning organisatsioonidest, sh Keskkonnaministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Statistikaametist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Põllumajandusuuringute Keskusest, Eesti Maaülikoolist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest, Eestimaa Looduse Fondist ja Balti Keskkonnafoorumist.

Koosoleku eesmärk oli tutvustada LIFE Viva Grass projekti hetkeseisu ja tulemusi (eelkõige projektis välja töötatud planeerimise abivahendit) ning arutada projekti tulemuste edasist kasutamist Eestis, aga ka saada ülevaade muudest projektidest ja tegevustest, mis on seotud ökosüsteemiteenuste hindamise ja nende arvessevõtmisega planeerimises ja otsustusprotsessides.

Laura Remmelgas Balti Keskkonnafoorumist andis lühikese ülevaate LIFE Viva Grass projekti hetkeseisust.

Merle Kuris Balti Keskkonnafoorumist tutvustas LIFE Viva Grass projektis tehtud uuringu “Hinnang teadlikkusele rohumaade säilitamise tähtsusest ja sellest saadavast kasust” esialgseid tulemusi. Uuringu raames küsitleti talupidajaid ja maaomanikke ning ka muid seotud huvirühmi (planeerijad, kohalikud omavalitsused, vabaühendused, põllumajandusnõustajad) kolmes Balti riigis.

Miguel Villoslada Pecina Eesti Maaülikoolist tutvustas Viva Grass integreeritud planeerimisvahendit ja selgitas selle erinevate moodulite kasutusvõimalusi.

Madli Linder Keskkonnaagentuurist rääkis ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamisega tegeleva ELME projekti hetkeseisust ja andis ülevaate ka muudest käimasolevatest ja planeeritavatest ökosüsteemiteenustega seotud projektidest.

Tagasiside Viva Grass planeerimise abivahendi kohta oli positiivne ja arutati, kuidas kasutada Eestis seda ekspertsüsteemi ja ka teisi projekti tulemusi. Viva Grass ekspertsüsteem on esimene selline töövahend Eestis, mis võimaldab ökosüsteemiteenuseid planeerimisel ja otsustusprotsessis arvesse võtta, kuid kavandamisel on ka teisi ökosüsteemiteenuste komponenti sisaldavaid töövahendeid, nt Rahandusministeeriumi arendatav mereruumi planeerimise töövahend. Keskkonnaagentuur plaanib ELME projektis luua elurikkuse spetsialisti töölaua, mis koondaks kõik seonduvad töövahendid ja kaardirakendused. Selle kontseptsiooniga sobiks ka Viva Grass töövahend. Statistikaamet oli huvitatud LIFE Viva Grass projekti tulemustest, kuna nemad hakkavad järgmisel aastal välja töötama metoodikat ökosüsteemiteenuste integreerimiseks arvepidamissüsteemidesse.

Ettekanded:

Sissejuhatus. Laura Remmelgas, Balti Keskkonnafoorum

Teadlikkuse uuring rohumaade säilitamise tähtsusest ja sellest saadavast kasust. Merle Kuris, Balti Keskkonnafoorum

Viva Grass töövahendi tutvustus. Miguel Villoslada Pecina, Eesti Maaülikool (inglise keeles)

ELME ja muud seonduvad projektid. Madli Linder, Keskkonnaagentuur

  

  

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


8 + five =