Kõik uudised

LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar Eestis

17. aprillil 2019 toimus Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“.

Lisaks LIFE Viva Grass projekti tulemuste tutvustamisele anti seminaril ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku koostamine ökosüsteemiteenuste üle riikliku arvestuse pidamiseks. Arutleti teemal, kuidas meie heaolu aluseks olevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid kõige paremini kaardistada ning planeerimisse ja otsustussüsteemidesse integreerida. Seminaril osales ligi 80 inimest teemaga tegelevatest riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Statistikaamet, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Põllumajandusuuringute Keskus, RMK, KIK, Tallinna Keskkonnaamet), teadusasutustest, vabaühendustest ja konsultatsioonifirmadest.

Seminari ettekanded

Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon keskkonnakorralduses (Kalev Sepp, Eesti Maaülikool)

LIFE Viva Grass projekti tulemused (Laura Remmelgas, Balti Keskkonnafoorum)

LIFE Viva Grass andmed, meetodid ja töövahendid (Miguel Villoslada Pecina, Eesti Maaülikool) (ingl k)

Maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline hindamine ja kaardistamine ELME projekti raames (Madli Linder Keskkonnaagentuurist ning Miguel Villoslada Pecina jt teadlased Eesti Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist)

Eesti mereala planeerimine ja ökosüsteemiteenused (Triin Lepland, Rahandusministeerium)

Mereala ökosüsteemiteenused (Jonne Kotta, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)

Ökosüsteemiteenused keskkonnaarvepidamises (Kaia Oras, Statistikaamet)

 

Fotod seminarilt (fotode autor: Jolanda Lipu)

 

Lisainfo:
Laura Remmelgas
Balti Keskkonnafoorum
laura.remmelgas@bef.ee
tel 659 7027
.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


+ 3 = nine