Kõik uudised

Kurese poollooduslike koosluste hooldamisülesande said lihaveised

Lääne-Eestis Pärnumaal asuva Kurese loodushoiutalu asutas Urmas Vahur 2004. aastal, et taastada ja säilitada endise Kurese küla kultuuri- ja loodusväärtusi. Alates aprillist 2016 on talul uus omanik – Saare Rantso OÜ. Enamik talu maadest (200 ha 224 hektarist) asub Kurese maastikukaitsealal on suur osa (180 ha) on poollooduslikud kooslused (loodepealsed ehk alvarid, kuivad ja märjad niidud, puisniidud), mida hooldatakse peamiselt veiste karjatamisega.

Kuni 2015. aastani hooldas Kurese rohumaid umbes 200 teistest taludest pärit piimakarja mullikat, kes toodi sinna kevadel ja viidi sügisel tagasi oma lautadesse. Uus omanik Egon Mirme (Saare Rantso OÜ), kes on ühtlasi partner LIFE Viva Grass projektis, plaanib Kurese poollooduslike koosluste hooldamise tagamiseks suurendada oma lihaveiste püsikarja, kuna teistest taludest vajaliku arvu loomade laenamine ei ole alati võimalik. 2016. aasta suvel sõi Kurese maadel 20 Saare Rantso lihaveist ja 70 laenatud mullikat; 2017. aastal suurenes lihaveiste arv 50-ni ja 2018. aastal peaks lisanduma veel 60 lihaveist. Eesmärk on hoida karjatamiskoormust 0,5-0,6 loomaühikut/ha.

pilt 7

Talu asutamisest on karjamaadena taas kasutusele võetud võsastuma hakanud karjamaad ja taastatud 156 ha pärandkooslusi (alvareid, liigirikkaid aruniite, soostuvaid niite, madalsoid ja puiskarjamaid). Metsal lastakse rahus vananeda, talu tarbeks jätkub poollooduslike koosluste taastamisel raiutavast.

Sotsiaalne ja majanduslik kasu: 2016. aastal piirdus Kurese talust saadav sissetulek põllumajandus-keskkonnatoetustega sh peamiselt poollooduslike koosluste hooldamise toetusega. Uus omanik saab lisaveiste pidamisest täiendavat sissetulekut, mis peaks karja kasvades suurenema. Kurese talu tulevikuplaanides on ka turismiga seotud tegevuste arendamine. Hetkel annab talu tööd kolmele inimesele (sh kaks mitte-pere-liiget). Ehkki Kuresel puudub turismitaristu, kuid looduse ja kultuurihuvilised on siiski oodatud omal käel Kuresel matkama.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


8 − = four