Kõik uudised

Proovi VIVAGRASS planeerimisvahendit!

LIFE Viva Grass projekti meeskond on välja töötanud integreeritud planeerimisvahendi, mis võimaldab näha ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta erinevaid rohumaade pakutavaid hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on Balti riikides suhteliselt uus – LIFE Viva Grass projektis hinnati esmakordselt rohumaade ökosüsteemiteenuseid. Planeerimisvahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic information system) tarkvaraga töötavatele professionaalidele ning nõuab registreerumist.

“Planeerimisvahend on GIS-põhine ja võtab arvesse ökosüsteemiteenuseid, andes samal ajal võimaluse vaadata rohumaadelt saadavat kasu erinevatest vaatenurkadest. Näiteks võimaldab töövahend näha erinevate rohumaatüüpide ökosüsteemiteenuseid ja rohumaid võrrelda. Samuti saab soovi korral teavet mõne konkreetse ökosüsteemiteenuse kohta, nt bioenergia või heina tootmise potentsiaali kohta. Lisaks saab kasutaja määrata erinevatele ökosüsteemiteenustele soovitud väärtused ja luua selle põhjal kõige olulisemate/väärtuslikumate rohumaade kaardi, mida saab kasutada ruumilisel planeerimisel.” – räägib üks töövahendi autoritest, Justas Gulbinas Balti Keskkonnafoorumist.

Töövahendi eesmärk on aidata teha otsuseid, mis toetaks rohumaade jätkusuutlikku majandamist, tugevdades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnaalaste ja põllumajanduslike tegurite ning poliitikate vahelisi seoseid.

Planeerimisvahendi kolm rakendust leiate siit: i) Vivagrass Viewer“  on rakendus, mille eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust rohumaade ökosüsteemiteenustest ja nende hindamisest; Vivagrass Bio-Energy on rakendus, mis võimaldab hinnata rohumaa biomassi energeetilist potentsiaali; „Vivagrass Planner on registreerumist nõudev rakendus professionaalsetele kasutajatele, mis võimaldab kasutajal lisada täiendavaid andmeid mingi ala kohta ja teha põhjalikum rohumaade analüüs.

LIFE-viva-grass-viewer LIFE-vivagrass-bio-energy LIFE-viva-grass-prioritization
Vivagrass Viewer Vivagrass Bio Energy Vivagrass Planner
Avalik kasutus Avalik kasutus Nõutav registreerumine.

Palun võtke ühendust  justas.gulbinas@bef.lt.

Rakendused arvutavad automaatselt rohumaade ökosüsteemiteenused LIFE Viva Grass projekti pilootalade kohta vastavalt autorite seatud kriteeriumidele.  Hetkel saate katsetada kõigi rakenduste demoversioone. Plaanis on neid selle aasta jooksul huvirühmade tagasiside põhjal veel edasi arendada/paremaks muuta.

Projekti meeskonnal on kavas korraldada ka koolitusseminarid töövahendi ja selle kasutusvõimaluste tutvustamiseks.

“Loodame, et tulevikus saab seda töövahendit rakendada ka teiste ökosüsteemide (nt metsade) ökosüsteemiteenuste hindamiseks” – ütleb Justas Gulbinas.

Ökosüsteemiteenuste hindamisega tegeldakse kogu Euroopa Liidus (EL). Aastaks 2020 peavad kõik ELi liikmesriigid oma arvepidamis- ja aruandlussüsteemides arvesse võtma ökosüsteemiteenuste majanduslikku väärtust. Ökosüsteemiteenuste hindamiseks ja arvessevõtmiseks saab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. VIVAGRASS töövahend on meie arvates üks neist.

 

Kui Teil on küsimusi või kommentaare VIVAGRASS töövahendi kohta, siis palun palun võtke projekti meeskonnaga ühendust e-posti aadressil: justas.gulbinas@bef.lt.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


9 × = twenty seven