LIFE Viva Grass projekti rahvusvaheline lõpukonverents

20190228_123814

27.-28. veebruaril 2018 toimus Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit, mis töötati projektis välja, et visualiseerida ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi ning luua abivahend ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks otsustusprotsessides ja maakasutuse planeerimisel kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus. Vahetati ka infot käimasolevate siseriiklike ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja […]

Proovi VIVAGRASS planeerimisvahendit!

„Vivagrass Bio Energy“

LIFE Viva Grass projekti meeskond on välja töötanud integreeritud planeerimisvahendi, mis võimaldab näha ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta erinevaid rohumaade pakutavaid hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on Balti riikides suhteliselt uus – LIFE Viva Grass projektis hinnati esmakordselt rohumaade ökosüsteemiteenuseid. Planeerimisvahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic […]

Terviklik planeerimisvahend

Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid. Projekti meeskond on kokku pannud planeerimisvahendi esimese loogilise raamistiku, viinud läbi ökosüsteemiteenuste hindamise projektis osalevate pilootaladel ja paigutanud saaud info valmivasse rakendusse. Hetkel […]

LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?”

life

Ökosüsteemiteenused pakuvad inimestele lugematul hulgal väärtuslikke hüvesid, näiteks toitu, puhast vett ja õhku. Ökosüsteemiteenuste hindamine ning kontseptsiooni juurutamine keskkonnakorraldusse ja otsustusprotsessidesse aitab säilitada bioloogilist mitmekesisust. Euroopa Liidu LIFE programm koostöös LIFE Viva Grass projektiga korraldab Neemo EEIG toel 10.-12. mail 2017 Tallinnas konverentsi “Kuidas hinnata looduse väärtust? – Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni viimine otsustusprotsessidesse” (Costing the Earth? – […]

Rahvusvaheline konverents “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand” ootab osalema

14d4265

7. oktoobril tutvustab projekti LIFE Viva Grass meeskond Palmse mõisas rohumaade tähtsust, majandamise võimalusi ning projekti rolli rohumaade säilimises. Üritus toimub 6.-8. oktoobril Lahemaa Rahvuspargi 45. aastapäeva raames korraldataval rahvusvahelisel konverentsil “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand”. Konverentsi keskseks teemaks on kultuuripärandi ja kultuurimaastike jätkusuutlikus, mille võtmeteguriks on kohalik kogukond nind jätkusuutlik majandamine. Esimesel päeval keskendutakse kultuuripärandi […]

Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas, jaanuar-veebruar 2016

Lääne-Saare koosolek

  Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) raames toimusid jaanuari lõpus ja veebruari alguses koosolekud Läänemaa ja Lääne-Saare valla keskkonna-, arengu- ja planeerimisspetsialistidega. Kohtumisel tutvustati projektis välja töötatud rohumaade ökosüsteemiteenuste määratlemise metoodikat ja selle katsetamist Lääne maakonnas, […]

Valmis ingliskeelne brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

kaas

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade […]

Külastajad naudivad juba uuenenud Ribiškių kaitseala

IMG_5701 copy

7. septembril olid Ribiškių künkad rahvast täis – külastajad Vilniusest tulid proovima uut kuue kilomeetri pikkust matkarada, mis rajati LIFE Viva Grass projekti raames. Ribiškių kõrgustikul kulgev matkarada viib külastajad läbi Leedu jaoks tavapäratult künkliku maastiku, kust avanevad hingematvad vaated ümbrusele. Professor Č. Kudaba on selle piirkonna kohta öelnud: “Kusagil mujal Leedus ei leidu analoogset […]

Läti-Eesti õppereis – projektialade külastamine

IMG_8888

9.-11. septembril 2015 toimus LIFE Viva Grass projekti õppereis, mille eesmärk oli külastada projekti pilootalasid Lätis ja Eestis ning vahetada kogemusi rohumaade jätkusuutliku majandamise osas. Õppereisil osalesid projekti partnerid kõigist kolmest Balti riigist. Õppereisil käsitleti järgmisi teemasid: rohumaade karjatamine, kohalikud tooted, rohumaade ökosüsteemiteenused loodusturismis ja –hariduses, loopealsete taastamine, võõrliikide tõrjumine jne. Kolmepäevase intensiivse programmi raames […]

Tähistame NATURA 2000 päeva rahvusvahelise seminariga säästvast põllumajandusest

mariposahome-2ywxgoey0xs2t8sz1tumtc

„Natura 2000 on üks Euroopa Liidu silmapaistvatest saavutustest” – Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potočnik 21. mail 1992 jõustus loodusdirektiiv, mis koos 1979. aastal vastuvõetud linnudirektiiviga on Euroopa Liidu (EL) elurikkuse strateegia ja Natura 2000 võrgustiku alustaladeks. Elurikkus tähendab elu mitmekesisust Maal. Elu kõigis oma vormides muudab meie planeedi elamiskõlblikuks ja ilusaks. Loodus ei paku meile […]

Rohumaade majandamise head näited Alpide piirkonnast

DSC_0167

4. kuni 8. maini külastasid projekti partnerid viiepäevase õppekäigu raames Bavariat Saksamaal, Styriat Austrias ja Goricko Loodusparki Sloveenias. Külastuse eesmärk oli tutvuda erinevate rohumaade majandamise võimalustega ning alternatiividega ökosüsteemiteenuste hooldamiseks ja taastamiseks. Vaata ka fotogaleriid!

Projektist

Grass_print-3-300x199

LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine […]

Õppekäik Suurbritanniasse

Study visit to Unitied Kingdom - farming experience

29. septembrist 3. oktoobrini külastasid projekti parnerid Lancashiret, Cumbriat ja Yorkshire’i Põhja-Inglismaal. Eesmärk oli tutvuda rohumaade taastamise ja majandamise kogemustega Ühendkuningriikide kogemuse põhjal. Õppekäigu jooksul külastati nelja talupidamist, lisaks Colt Park niidute uurimiskeskust Ingleboroughi looduskaitsealal. Vaata ka fotogaleriid! Tutvu õppekäigu pikema aruandega.

ROHUMAADE ÕHUSEIRE

sluoksniai

See on tõhus ja kaasaegne meetod rohumaade ökosüsteemi hindamiseks. Professionaalne aerofotogramm-meetriline süsteem kasutab värvi intensiivsuse spektreid maastiku omaduste hindamiseks ja kõrglahutusega aerofotode tegemiseks, sh lidarmõõdistused (aerolaserskaneerimine) ja hüper-spektraalsed kujutised, mis annavad infot taimkatte iseloomu ja erinevate keskkonnatingimuste kohta (nt niiskus, topograafia, kuivendussüsteemid jne). Meetod on väga kuluefektiivne, kuna piisab ühest inimesest, et mõnetunnise lennuga katta […]

MULD RÄÄGIB

single_bloom

ENNE kui sina siin kõndisid, olin mina siin. Kas ma jään ka siis, kui sind enam ei ole? Olen olnud aegade tunnistajaks, mida keegi ei mäleta, kuulnud hüüpide tõrrepõhjast tulevaid häälitsusi kevaditi ning näinud lugematuid sookurgede saabumisi ja lahkumisi. Suvi suve järel, on õhk minu kohal sumisenud ja kihanud rohumaa mahedas hinguses lendlevatest ööliblikatest ja […]

Study visit to Sweden

Öland 2014 051

22. kuni 26. septembrini 2014. aastal külastasid projekti partnerid Rootsit, et nelja päeva jooksul tutvuda, kuidas poollooduslike koosluste hooldamine seal on korraldatud. Osalejad külastasid Ölandi ja Smålandi niitusid ning kohtusid Kalmari maakonna esindajatega, et tutvustada LIFE Viva Grass projekti. Vaata ka fotogaleriid.