Kõik uudised

ROHUMAADE ÕHUSEIRE

See on tõhus ja kaasaegne meetod rohumaade ökosüsteemi hindamiseks. Professionaalne aerofotogramm-meetriline süsteem kasutab värvi intensiivsuse spektreid maastiku omaduste hindamiseks ja kõrglahutusega aerofotode tegemiseks, sh lidarmõõdistused (aerolaserskaneerimine) ja hüper-spektraalsed kujutised, mis annavad infot taimkatte iseloomu ja erinevate keskkonnatingimuste kohta (nt niiskus, topograafia, kuivendussüsteemid jne).

Meetod on väga kuluefektiivne, kuna piisab ühest inimesest, et mõnetunnise lennuga katta tuhandete hektarite suurune ala. See on ka kaasaegne GIS (geoinfosüsteem) kaardistamislahendus, mis võimaldab koguda samaaegselt erinevaid andmekihte.

See vahend võimaldab luua 3D teemakaarte ja pinnamudeleid ning teha arvutusi.

Objektide tuvastamine ja keskkonnaseisundi hindamine toimub erinevate RGB kujutiste ja lähi-infrapunaspektroskoopia kujutiste kombineerimise teel. Rohumaade aerofotode ja lähi-infrapunaspektroskoopia abil on võimalik eristada mullatüüpe ja taimeliike.

LIFE Viva Grass projektis teostab Keskkonnalahenduste Instituut (Institute for Environmental Solutions) rohumaade õhu-uuringuid Cesise ja Madliena piirkonnas ning Šovites talus Lätis.