Visas jaunumi

“Lidojošā” metode zālāju monitoringam

Tā ir efektīva un joprojām moderna metode zālāju ekosistēmas novērtēšanai. Izmantojot modernākās attālās izpētes tehnoloģijas – aviācijā bāzētu LiDAR lāzerskeneri, hiperspektrālos sensorus un augstas izšķirtspējas RGB kameru tiek izvērtēta ainavas kvalitāte un iegūti augstas izšķirtspējas attēli. Tādējādi tiek iegūta informācija par veģetāciju, tās veidu, kā arī dažādiem vides apstākļiem, piemēram, mitrums, topogrāfija, meliorācijas sistēmas.

Šī metode ir ne viens efektīva no izmaksu viedokļa, jo pietiek ar vienu personu, kas var veikt vairāku tūkstošu hektāru platības novērojumus dažu lidojuma stundu laikā, tas ir arī progresīvs ĢIS karšu ieguves risinājums, jo tiek iegūts ļoti liels informācijas apjoms vienā laikā.

Šī metode ļauj izveidot tematiskas 3D kartes un dod iespēju radīt virsmas modeļus un to kapacitātes kalkulācijas.

Vides risinājumu institūts veiks zālāju ekosistēmu kartēšanu un stāvokļa novērtēšanu Cēsu un Ogres novados. Sagatavotā informācijas bāze kalpos par pamatu integrēta plānošanas instrumenta ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai izstrādei.  Projekta laikā tiks izstrādāti uzņēmējdarbības attīstības scenāriji, kuri varētu kalpot par pamatu investīciju plāniem. Plānots arī atjaunot aizaugušas un neapsaimniekotas zemes, veidojot daļēji dabiskus zālājus un radot priekšnosacījumus to tālākai daudzfunkcionālai izmantošanai.