Kõik uudised

Tähistame NATURA 2000 päeva rahvusvahelise seminariga säästvast põllumajandusest

„Natura 2000 on üks Euroopa Liidu silmapaistvatest saavutustest” – Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potočnik

21. mail 1992 jõustus loodusdirektiiv, mis koos 1979. aastal vastuvõetud linnudirektiiviga on Euroopa Liidu (EL) elurikkuse strateegia ja Natura 2000 võrgustiku alustaladeks. Elurikkus tähendab elu mitmekesisust Maal. Elu kõigis oma vormides muudab meie planeedi elamiskõlblikuks ja ilusaks. Loodus ei paku meile mitte üksnes lõõgastumisvõimalust ja esteetilist naudingut, vaid me vajame ka looduslikke materjale ja toitu. Seega ei ole elurikkuse kaitse mitte ainult eetiline, vaid ka meie endi huvides. Sellised meetmed nagu Natura 2000 kaitsealade võrgustik võimaldavad EL liikmesriikidel kaitsta elurikkust Euroopas ja ka laiemalt.

 

LIFE Viva Grass projekti peamine eesmärk ei ole praktiline kaitsetegevus Natura 2000 aladel (nt elupaikade taastamine). Siiski hõlmavad LIFE Viva Grass projektialad igas Balti riigis olulisi Natura 2000 alasid. Leedus on selleks unikaalne Neemeni jõe delta Silute vallas, kus kaitstavatest elupaikadest leidub näiteks jõgede lehtersuudmeid, looduslikke huumustoitelisi järvi ja lamminiite; ning Saltuona jõe org Dubysa regionaalpargis, kus võib näha niiskuslembeseid kõrgrohustuid, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niite ning haruldast liblikat luha-tähniksinitiiba. Läti projektialal Cēsise piirkonnas leidub liigirikkaid arurohumaid, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niite, lamminiite ja kuivi niite lubjarikkal mullal, mis on olulised orhideede kasvukohad. Eestis, Lääne-Saaremaal asuvast Lümanda projektialast kuulub Natura 2000 võrgustikku umbes kolmandik, sh rikkaliku taimestikuga Viidumäe looduskaitseala ning Baltikumi vanim kaitseala, mere- ja rannikulindude paradiis Vilsandi rahvuspark, kus muuhulgas kaitstakse ka rannaniite, alvareid ja orhideede kasvualaks olevaid kuivi niite. Läänemaa projektiala tuntuim kaitseala on Matsalu rahvuspark, kus laiuvad Eesti suurimad rannaniidud, maalilised lahesopid seisavad kõrvuti kadastike ja puisniitudega, pakkudes kasvukohti haruldastele taimedele. Koos Läänemere suurima roostiku ja silmapiirini ulatuva Kasari luhaga on Matsalu rahvuspark tõeline linnuriik. Kolmas Eesti projektiala on Kurese maastikukaitseala, mille väärtuste hulka kuuluvad pärandkooslused, sh alvarid, ja nendega seotud kaitsealused liigid, nt teelehe-mosaiikliblikas ja erinevad käpalised.

 

LIFE Viva Grass projekti eesmärk on toetada rohumaade elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ja majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti raames korraldatakse neli rahvusvahelist seminari erinevatel rohumaade majandamisega seotud teemadel. Esimene neist – „Edendades rohumaade majanduslikku jätkusuutlikkust säästva põllumajanduse kaudu” – toimub 27.-29. mail Kandava linna lähedal Lätis.

 

LIFE Viva Grass projekti sihiks on tervikliku informatsiooni koondamise, poliitika- ja majandusanalüüside abil demonstreerida rohumaade mitmekülgse kasutamise võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele ja stiimuliks kohalikule majandusele. Projektis väljatöötatavad pikaajalised jätkusuutlikud rohumaade majandamise lahendused peaksid kaasa aitama väärtuslike rohumaade säilimisele nii projektialadel asuvatel Natura 2000 aladel kui ka mujal.