Kõik uudised

LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?”

Ökosüsteemiteenused pakuvad inimestele lugematul hulgal väärtuslikke hüvesid, näiteks toitu, puhast vett ja õhku. Ökosüsteemiteenuste hindamine ning kontseptsiooni juurutamine keskkonnakorraldusse ja otsustusprotsessidesse aitab säilitada bioloogilist mitmekesisust.

Euroopa Liidu LIFE programm koostöös LIFE Viva Grass projektiga korraldab Neemo EEIG toel

10.-12. mail 2017 Tallinnas konverentsi

“Kuidas hinnata looduse väärtust? – Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni viimine otsustusprotsessidesse”

(Costing the Earth? – Translating the ecosystem services concept into practical decision making)

Registreerimisinfo: kai.klein@bef.ee

Konverentsi eesmärk on vahetada mõtteid selle üle, milline on olnud LIFE programmi projektide panus ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni juurutamisel Euroopa Liidus. Arutletakse, kuidas ületada kitsaskohti looduse hüvede väärtuste hindamisel ja nende tulemuste rakendamisel inimtegevuse planeerimisel. Üritus toob kokku ligi viiekümne erineva LIFE projekti esindajad, lisaks veel osalejad ökosüsteemiteenustega seotud organisatsioonidest.

Konverentsil tutvustatakse erinevaid taastamistehnikaid ning innovaatilisi lähenemisi teadlikkuse ja ökosüsteemiteenuste mõistmise suurendamiseks. Kohtumine on üles ehitanud kolmele põhiteemale:

  • ökosüsteemiteenuste kaardistamine: LIFE projektide roll erinevate töövahendite ja metoodikate testimisel ning rakendamisel;
  • ökosüsteemiteenuste väärtustamine: ökosüsteemiteenuste hindamiseks väljatöötatud metoodikate, nende hindamiste tulemuste, järelduste ja takistustuste üle vaatamine LIFE projektide näiteid;
  • ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamine otsustusprotsessis: LIFE projektidest saadud kogemuste kasutamine poliitikate kujundamisel.

Konverentsi käigus tutvuvad osalejad ka Lahemaa Rahvuspargi ja Tallinna linna ökosüsteemiteenustega, et näha, kuidas praktikas looduse poolt pakutavaid hüvesid säilitatakse, taastatakse ja säästlikult kasutatakse.

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 näeb kõikides liikmesriikides ette nende ökosüsteemide ja ökosüsteemiteenuste hooldamist ning taastamist, millel on kliimamuutusi ja laiemat keskkonda puudutav kasutegur. 2015. aastal avaldatud vahearuandes Euroopa Komisjon küll nentis teatav edasiminekut poliitikate kujundamises, taastamistöödes ja teadlikkuses, kuid bioloogilise mitmekesisuse vähenemist pole siiski õnnestunud ära hoida.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


three × = 6