Kõik uudised

Eesti looduse hüvede väärtust hakatakse hindama

Keskkonnaagentuuri tellimusel hakatakse hindama Eesti looduse hüvede väärtust ja seda inimtegevust planeerides arvesse võtma. Bioloogiline mitmekesisus – ökosüsteemide, liikide ja geenide rohkus – on küll ka väärtus omaette, kuid lisaks pakub meile ka hulgaliselt ökosüsteemiteenuseid, näiteks toitu, magevett, kaitset üleujutuste eest.

Vaks1_Ilze PriednieceEuroopas on ligikaudu veerand looduslikest liikidest väljasuremisohus ning suurem osa ökosüsteeme niivõrd kahjustatud, et nad ei suuda enam väärtuslikke teenuseid pakkuda. Selline häving tähendab ELi jaoks tohutut sotsiaalset ja majanduslikku kahju. Seetõttu võeti Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegias aastani 2020 eesmärgiks hooldada ja taastada neid ökosüsteeme ja nende teenuseid, mida kliimamuutused kõige enam mõjutavad või millel on laiemat keskkonda puudutav kasutegur.

Esimeseks sammuks on ökosüsteemide kaardistamine, millesse annab oma panuse ka LIFE Viva Grass projekt. Lisaks poollooduslike koosluste pakutavate ökosüsteemiteenuste kaardistamisele on projekti eesmärgiks anda Keskkonnaagentuuri kasutusse ka veebipõhine töövahend rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamiseks. Kogemuste vahetuse käigus arutatakse, kuidas rakendada kõike eelnevat keskkonnakorralduses.

Vaata ka:

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


× 7 = fifty six