Sündmused

Poollooduslike koosluste teemaline ümarlaud, mai 2017

26. mail toimus projekti LIFE Viva Grass raames poollooduslike koosluste teemaline riiklik ümarlaud, kus tutvustati rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamiseks välja töötatud töövahendit, selle ülesehitust, funktsioone ja rakendamisvõimalusi keskkonnakorralduses.

Eesti Maaülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor Kalev Sepp andis ülevaate projekti LIFE Viva Grass väljakutsest, kogutud andmetest ja uuringutest, rohumaade ökosüsteemide kaardistamisest ning loodavast planeerimisvahendist. Ta rääkis, milline on rakenduse eesmärk ja kuidas taoline vahend aitab kaasa strateegilistes dokumentides ette nähtud ökosüsteemiteenuste kaardistamisele ja otsustusprotsessidele.  Lisaks tutvustas Sepp planeerimisvahendi kasutusvõimalusi ning edasise arendamise plaane. Tema kolleeg Miguel Villoslada andis ülevaate planeerimisvahendi tehnilistest aspektidest ja probleemidest, mis selle arendamisel esile kerkisid.

Ettekanded:

Kalev Sepp, Eesti Maaülikool – LIFE Viva Grass projekt – planeerimisvahend poollooduslike koosluste majandamise korraldamiseks

Miguel Villoslada, Eesti Maaülikool – Applicability of grassland ES concept

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


four × = 36