Eesti riikliku mesindusprogrammi koordinaatori teekond Saaremaale

pilt 14

Mesinduskoda on väikeettevõte, mis tegeleb peamiselt mee tootmisega Lõuna-Saaremaa loodulikel korjealadel, aga ka mesilasemade kasvatamise ja müügiga. Ettevõtte rajas Aivar Raudmets 2010. aastal ja tema on ka Mesinduskoja ainus töötaja. Aivar Raudmets huvitus mesindusest juba koolipoisina. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta mesindus Olustvere põllumajanduskoolis ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingutele järgnes praktika kogenud mesiniku juures […]

Muhu põlise maastiku säilitamiseks võeti appi lambad

pilt 9

Muhu saar on kaugelt kuulus oma kiviaedade ja kadakaste loopealsete poolest. Põlise maastiku säilitamine ja hooldamine vanatüübilise lambatõu abil on sel saarel eriti oluline nii kogukonnatunde suurendamiseks kui turismisektori hüvanguks. MuhuMaaLammas on mittetulundusühing, mis loodi 2011. aastal peamiselt looduskaitse eesmärgil – et taastada, säilitada ja väärtustada Muhu saare põliseid maastikke, eelkõige loopealseid ehk alvareid. Kaunite […]

Kurese poollooduslike koosluste hooldamisülesande said lihaveised

Picture 106

Lääne-Eestis Pärnumaal asuva Kurese loodushoiutalu asutas Urmas Vahur 2004. aastal, et taastada ja säilitada endise Kurese küla kultuuri- ja loodusväärtusi. Alates aprillist 2016 on talul uus omanik – Saare Rantso OÜ. Enamik talu maadest (200 ha 224 hektarist) asub Kurese maastikukaitsealal on suur osa (180 ha) on poollooduslikud kooslused (loodepealsed ehk alvarid, kuivad ja märjad […]

Suurest kirest arenes välja festival

pilt 4

Lääne-Eesti ja saared on tuntud oma käpaliste ehk orhideede rohkuse poolest. Sobiv kliima ja lubjarikas pinnas on peamine põhjus, miks neid haruldasi kaitsealuseid taimi siit nii suurel hulgal leida võib. Mai algusest kuni augustini saavad inimesed õitsvaid orhideesid nautida üle kogu Saaremaa, aga eriti Vilsandi rahvuspargis ja Viidumäe looduskaitsealal. Saaremaa orhideefestival sai alguse kodanikualgatusena 2012. […]

Ravimtaimede ja looduslähedase eluviisi tutvustamine viis eduka ettevõtteni

pilt 3

Kareva Ravimtaimeaed loodi 1993. aastal Lääne-Virumaal, et tutvustada inimestele ravimtaimi ja  looduslähedast loomulikku eluviisi. Ravimtaimeaia perenaine on fütoterapeut Katrin Luke, kes peab ettevõtet koos oma venna Verner Lukega, kelle loodus- ja meremaale saab imetleda ka  kohapeal  olevas galeriis. Lisaks taimeteede, maitseainete, ürdivõiete ja salvide tootmisele pakutakse ka ravimtaimede, loodusravi ja tervisetoidu koolitusi ning töötubasid. Koolitusi […]

Saaremaal arutleti, miks ja kuidas arvestada ökosüsteemiteenustega keskkonnakorralduses ning ruumilisel planeerimisel

IMG_1461

26. septembril 2017 toimus LIFE Viva Grass projekti raames Saaremaal Nasva klubis seminar „Ökosüsteemide teenuste keskkonnakorraldusse ja planeerimisprotsessi viimine“. Keskenduti eelkõige rohumaadele, kuid vaadati ka üldisemalt, miks peaks ökosüsteemide teenuste (ehk looduse pakutavate hüvede) kaardistamise ja hindamisega tegelema, millised on vastavad Euroopa Liidu nõuded ja olulised strateegilised dokumendid ning millised tegevused on Eestis selles vallas […]

Mida niidud meile annavad?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niidud on ühed maailma mitmekesisemad kooslused, ületades väiksemal skaalal, näiteks 1 m² kohta isegi vihametsi. Eestis on poollooduslikud kooslused oluline kasvupaik ligi 700 taimeliigile. Mõned niidutüübid on eriti liigirikkad. Lääne-Eestis asuval Laelatu puisniidul on botaanikud loendanud kuni 76 taimeliiki ruutmeetri kohta. Sajandeid on inimesed väärtustanud niite peamiselt sealt saadava loomasööda tõttu. Praegused niiduökosüsteemid ongi kujunenud […]

Kurese avas külastajatele uksed

IMG-0849

20. juulil toimus Kurese loodushoiutalus järjekorde külastuspäev, mille käigus tutvustati kohaletulnuile piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Kurese asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Sealsed rohumaad on tõeliselt mitmekesised ja eelnevalt intensiivsest põllumajandusest puutumata. Maastik varieerub krõbekuivadest loopealsetest kuni allikaliste madalsoodeni. Kuresel pesitsejaist on öösorr, teder, välja-loorkull, soo-loorkull, rukkirääk, musträhn, nõmmelõoke, punaselg-õgija ja sookurg linnudirektiiviga rahvusvaheliselt kaitstavad linnuliigid. […]

25 aastat loodusdirektiivi ja LIFE programmi

IMG_20170613_115651

Sellel aastal tähistatakse loodusdirektiivi ja LIFE programmi 25 aastapäeva täitumist. Nii LIFE programm kui ka loodusdirektiiv kiideti heaks 1992. aastal 21. mail. Veerandsaja aasta jooksul on LIFE programmist toetatud üle 4500 projekti, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa Euroopas ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmisele ja säilimisele. Eestist on 25 aasta jooksul toetust saanud 34 projekti kogusummas 21 […]

Hiiu- ja Saaremaa parvlaevadel näeb loopealsete taastamist tutvustavaid klippe

Keskkonnaamet tutvustab juunist septembrini loopealsete projekti „Elu loopealsetele“ eesmärke ja tegevusi Eesti suuremate saarte vahel liikuvatel parvlaevadel, et tõsta inimeste teadlikkust loopealsete olulisusest.  Loopealsed ehk alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad, mille teke ning püsimine on tihedalt seotud inimtegevusega – peamiselt karjatamisega. Heas seisukorras loopealsete rohustu on madalakasvuline, väheproduktiivne ja mitmekesine, koosnedes peamiselt lubjalembestest […]

Poollooduslike koosluste teemaline ümarlaud, mai 2017

26. mail toimus projekti LIFE Viva Grass raames poollooduslike koosluste teemaline riiklik ümarlaud, kus tutvustati rohumaade ökosüsteemiteenuste hindamiseks välja töötatud töövahendit, selle ülesehitust, funktsioone ja rakendamisvõimalusi keskkonnakorralduses. Eesti Maaülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor Kalev Sepp andis ülevaate projekti LIFE Viva Grass väljakutsest, kogutud andmetest ja uuringutest, rohumaade ökosüsteemide kaardistamisest ning loodavast planeerimisvahendist. Ta rääkis, milline […]

Eesti looduse hüvede väärtust hakatakse hindama

Keskkonnaagentuuri tellimusel hakatakse hindama Eesti looduse hüvede väärtust ja seda inimtegevust planeerides arvesse võtma. Bioloogiline mitmekesisus – ökosüsteemide, liikide ja geenide rohkus – on küll ka väärtus omaette, kuid lisaks pakub meile ka hulgaliselt ökosüsteemiteenuseid, näiteks toitu, magevett, kaitset üleujutuste eest. Euroopas on ligikaudu veerand looduslikest liikidest väljasuremisohus ning suurem osa ökosüsteeme niivõrd kahjustatud, et nad […]

Kas poollooduslikud kooslused hääbuvad koos maaeluga?

_HK88900

Poollooduslikud kooslused – ranna- ja puisniidud, luhad, looduslikud karjamaad ja muud sarnased paigad – on looduse mitmekesisuse hoidjad. Paraku on neist viimase saja aasta jooksul hävinud 92 protsenti. Maapiirkondade elanikkond vananeb ja väheneb. Selle tõttu jääb vähemaks ka maakohtadele tüüpilisi tegevusalasid. See toob ajapikku kaasa muudatused maastiku­pildis. Enamikul juhtudest peab paika ütlus “kus rahvast vähem, […]

LIFE Viva Grass infotahvel tervitab külastajaid Kuresel, oktoober 2016

SONY DSC

Alates oktoobrist tervitab Kurese loodushoiutalus külastajaid LIFE Viva Grass infotahvel, mis tutvustab Kurese loodus- ja kultuuriväärtusi. Ühtlasi annab see ülevaate talu maadel paiknevate poollooduslikest kooslustest ja ka rohumaade pakutavatest ökosüsteemiteenustest. Tegu on juba teise infotahvliga, mis projekti käigus valminud. Esimene sai üles seatud Lümandas. Kurese asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Sealsed rohumaad on tõeliselt […]

Leedri küla IV Kadakapäev, juuli 2016

Leedri küla kadakapäev

9. juulil toimus Saaremaal, Lääne-Saare vallas, Leedri külas IV Kadakapäev „Rohelised niidud“, mis sel aastal korraldati koostöös LIFE Viva Grass projektiga. Päeva peateemaks olid meid ümbritsevad kaunid rohelised niidud ehk poollooduslikud kooslused, nende tähtsus ning väärtus. Tegevust jätkus kõigile. Toimusid loengud niitudest ja nende väärtusest. Merle Kuris tutvustas LIFE Viva Grass projekti ning selle käigus […]